6 ugers jobrettet uddannelse


Aktuelle kurser og enkeltfag
6 ugers jobrettet uddannelse (kurser fra positivlisten)
(9 kurser)
Administrativ IT/superbruger
Næste startdato: 26/02 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
E-handel
Næste startdato: 22/01 2018 - varighed: 26 dage
(3 hold)
ERP introkursus Aalborg
Næste startdato: 12/02 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Grundlæggende administration
Næste startdato: 22/01 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Grundlæggende IT
Næste startdato: 27/02 2018 - varighed: 21 dage
(5 hold)
Grundlæggende lederuddannelse
Næste startdato: 24/01 2018 - varighed: 13 dage
(11 hold)
Grundlæggende regnskab
Næste startdato: 12/02 2018 - varighed: 30 dage
(5 hold)
Løn og personale
Næste startdato: 05/03 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Salgskonsulent
Næste startdato: 05/02 2018 - varighed: 29 dage
(3 hold)
Administration
(3 kurser)
Grundlæggende administration
Næste startdato: 22/01 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Løn og personale
Næste startdato: 05/03 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Præsentationsteknik i administrative funktioner
Næste startdato: 21/03 2018 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Salg og kommunikation
(10 kurser)
E-handel
Næste startdato: 22/01 2018 - varighed: 26 dage
(3 hold)
ERP introkursus Aalborg
Næste startdato: 12/02 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Kommunikation som ledelsesværktøj
Næste startdato: 05/03 2018 - varighed: 3 dage
(6 hold)
Kulturforståelse - interkulturel kompetence i job
Næste startdato: 18/04 2018 - varighed: 3 dage
(5 hold)
Markedsføring, kampagner m. m.
Næste startdato: 07/03 2018 - varighed: 14 dage
(3 hold)
Produktinformation og vejledning i detailhandlen
Næste startdato: 31/01 2018 - varighed: 3 dage
(3 hold)
Reklamations- og konflikthåndtering
Næste startdato: 12/04 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Salg, rådgivning og forhandling
Næste startdato: 05/02 2018 - varighed: 13 dage
(3 hold)
Salgskonsulent
Næste startdato: 05/02 2018 - varighed: 29 dage
(3 hold)
Skriftlig kommunikation, referatteknik og mødeplan
Næste startdato: 06/02 2018 - varighed: 10 dage
(3 hold)
IT
(13 kurser)
Administrativ IT/superbruger
Næste startdato: 26/02 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Database - Access
Næste startdato: 05/04 2018 - varighed: 4 dage
(3 hold)
Effektiv anvendelse af e-mail - og kalendersystem
Næste startdato: 26/02 2018 - varighed: 1 dag
(11 hold)
E-handel - Virksomhedens webstrategi og hjemmeside
Næste startdato: 22/01 2018 - varighed: 15 dage
(3 hold)
Elektronisk samarbejde
Næste startdato: 13/04 2018 - varighed: 4 dage
(3 hold)
E-mail - Outlook
Næste startdato: 09/03 2018 - varighed: 2 dage
(5 hold)
ERP introkursus Aalborg
Næste startdato: 12/02 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
Næste startdato: 24/04 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Grundlæggende IT
Næste startdato: 27/02 2018 - varighed: 21 dage
(5 hold)
Integrat. mellem programmer
Næste startdato: 20/04 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Kontakt
Regneark - Excel udvidet
Næste startdato: 13/03 2018 - varighed: 6 dage
(3 hold)
Tekstbehandling - Word udvidet
Næste startdato: 26/02 2018 - varighed: 9 dage
(3 hold)
Ledelse
(8 kurser)
Den Grundlæggende Projektlederuddannelse
Næste startdato: 11/04 2018 - varighed: 9 dage
(5 hold)
Grundlæggende lederuddannelse
Næste startdato: 24/01 2018 - varighed: 13 dage
(11 hold)
Introduktion til ledelse
Næste startdato: 27/02 2018 - varighed: 3 dage
(5 hold)
Iværksætteruddannelse
Næste startdato: 22/01 2018
(5 hold)
Ledelse af forandringsprocesser
Næste startdato: 24/04 2018 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Lederens forhandlingsteknik
Næste startdato: 21/03 2018 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Næste startdato: 29/01 2018 - varighed: 2 dage
(11 hold)
Situationsbestemt ledelse
Næste startdato: 01/02 2018 - varighed: 2 dage
(7 hold)
Sprog
(3 kurser)
Engelsk- Jobrelat. fremmedsprog m basalt ordforråd
Næste startdato: 26/02 2018 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Engelsk- jobrelat. fremmedsprog m nuanc. ordforråd
Næste startdato: 09/04 2018 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Virksomhedsengelsk
Næste startdato: 16/03 2018 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Økonomi og regnskab
(2 kurser)
ERP introkursus Aalborg
Næste startdato: 12/02 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Grundlæggende regnskab
Næste startdato: 12/02 2018 - varighed: 30 dage
(5 hold)
SAP-kursus (ERP)
(1 kursus)
ERP introkursus Aalborg
Næste startdato: 12/02 2018 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Akademifag - fra positivliste
(1 kursus)

Udnyt din tid som ledig med et uddannelsesforløb, hvor du kan udvikle dig og få nye redskaber til brug i et fremtidig job. Som medlem af en a-kasse har du mulighed for at deltage gratis i 6 ugers jobrettet uddannelse med henblik på at øge dine chancer for job. 

Hvad er 6 ugers jobrettet uddannelse?

  • Et 6-ugers jobrettet forløb er et uddannelsesforløb/kursusforløb, der kan vare op til 6 uger (30 kursusdage)
  • Du skal vælge et 6-ugers jobrettet kursus ud fra den såkaldte positivliste. Læs mere om positivlisten her >>
  • Du kan vælge mellem sammensatte kursuspakker eller selv sammensætte dit eget forløb. Vælger du selv at sammensætte, bør du søge hjælp, da kurserne skal holde sig inden for én erhvervsgruppe.

Uddannelser på positivliste

For at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, skal uddannelsen være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked.

Hvem kan deltage?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag, hvis du

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Har du et højere uddannelsesniveau eller er du i et ledighedsforløb, har du også mulighed for at deltage i vores 6-ugers forløb. Her skal du kontakte dit lokale Jobcenter, der skal godkende din deltagelse via en jobplan.

Sådan ansøger du

Vil du deltage på 6 ugers jobrettet uddannelse på handelsskolen, kan tilmeldingen foregå således:

Kontakt evt. din A-kasse og spørg om du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse og udfyld med hjælp fra skolen en særlig blanket benævnt AR-237.

Du finder blanketten AR237 her >>

Hvornår kan jeg deltage?

Som hovedregel kan du begynde på en jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger:

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse.

Uddannelser på positivliste

For at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse skal uddannelsen være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked.

Læs mere om positivlisten og kurserne >> 

Få råd og vejledning
Camilla Bach
Kursussekretær
Tlf.: 91333302
Janne Lund Bech
Kursussekretær
Tlf.: 27886014
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk