6 ugers jobrettet uddannelse


Aktuelle kurser og enkeltfag
6 ugers jobrettet uddannelse (kurser fra positivlisten)
(8 kurser)
Administrativ IT/superbruger
Næste startdato: 16/09 2019 - varighed: 30 dage
(1 hold)
Administrativ IT/superbruger
Varighed: 30 dage
Kontakt
Digital handel
Næste startdato: 20/08 2019 - varighed: 29 dage
(2 hold)
Grundlæggende administration
Næste startdato: 19/08 2019 - varighed: 30 dage
(2 hold)
Grundlæggende regnskab
Næste startdato: 12/08 2019 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Kompetenceløft målrettet jobs i den offentlige sek
Næste startdato: 11/06 2019 - varighed: 12 dage
(5 hold)
Økonomistyring med IT
Varighed: 30 dage
Kontakt
Administration
(2 kurser)
Grundlæggende administration
Næste startdato: 19/08 2019 - varighed: 30 dage
(2 hold)
Løn og personale
Næste startdato: 02/09 2019 - varighed: 30 dage
(2 hold)
Salg og kommunikation
(8 kurser)
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Næste startdato: 23/09 2019 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Kontakt
Kompetenceløft målrettet jobs i den offentlige sek
Næste startdato: 11/06 2019 - varighed: 12 dage
(5 hold)
Markedsføring, kampagner m m
Varighed: 14 dage
Kontakt
Produktinformation og vejledning i detailhandlen
Næste startdato: 22/08 2019 - varighed: 3 dage
(2 hold)
Kontakt
Kontakt
IT
(15 kurser)
Administrativ IT/superbruger
Næste startdato: 16/09 2019 - varighed: 30 dage
(1 hold)
Administrativ IT/superbruger
Varighed: 30 dage
Kontakt
Bliv stærk i at arbejde i Excel regneark
Næste startdato: 11/06 2019 - varighed: 5 dage
(4 hold)
Database - Access
Varighed: 4 dage
Kontakt
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
Næste startdato: 18/09 2019 - varighed: 1 dag
(2 hold)
Elektronisk samarbejde
Varighed: 4 dage
Kontakt
E-mail til jobbrug
Varighed: 2 dage
Kontakt
Håndtering af data og personoplysninger
Næste startdato: 11/06 2019 - varighed: 4 dage
(1 hold)
Kontakt
Kontakt
Regneark - Excel udvidet
Varighed: 6 dage
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Ledelse
(9 kurser)
Den Grundlæggende Projektlederuddannelse
Næste startdato: 11/09 2019 - varighed: 9 dage
(2 hold)
Grundlæggende lederuddannelse
Næste startdato: 03/06 2019 - varighed: 13 dage
(7 hold)
Grundlæggende lederuddannelse 2 - Leadership
Næste startdato: 02/09 2019 - varighed: 15 dage
(2 hold)
Introduktion til ledelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Iværksætteruddannelse
Næste startdato: 12/08 2019
(3 hold)
Ledelse af forandringsprocesser
Næste startdato: 18/11 2019 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Lederens forhandlingsteknik
Næste startdato: 21/10 2019 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Næste startdato: 07/10 2019 - varighed: 2 dage
(2 hold)
Situationsbestemt ledelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Økonomi og regnskab
(3 kurser)
Grundlæggende regnskab
Næste startdato: 12/08 2019 - varighed: 30 dage
(3 hold)
Økonomistyring med IT
Varighed: 30 dage
Kontakt
Økonomistyring med IT
Varighed: 30 dage
Kontakt
SAP-kursus (ERP)
(4 kurser)
ERP introkursus Aalborg
Varighed: 30 dage
Kontakt
ERP introkursus København
Varighed: 30 dage
Kontakt
ERP introkursus Odense
Varighed: 30 dage
Kontakt
ERP introkursus Århus
Varighed: 30 dage
Kontakt
Akademifag - fra positivliste
(2 kurser)

Udnyt din tid som ledig med et uddannelsesforløb, hvor du kan udvikle dig og få nye redskaber til brug i et fremtidig job. Som medlem af en a-kasse har du mulighed for at deltage gratis i 6 ugers jobrettet uddannelse med henblik på at øge dine chancer for job. 

Hvad er 6 ugers jobrettet uddannelse?

  • Et 6-ugers jobrettet forløb er et uddannelsesforløb/kursusforløb, der kan vare op til 6 uger (30 kursusdage)
  • Du skal vælge et 6-ugers jobrettet kursus ud fra den såkaldte positivliste. Læs mere om positivlisten her >>
  • Du kan vælge mellem sammensatte kursuspakker eller selv sammensætte dit eget forløb. Vælger du selv at sammensætte, bør du søge hjælp, da kurserne skal holde sig inden for én erhvervsgruppe.

Uddannelser på positivliste

For at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, skal uddannelsen være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked.

Hvem kan deltage?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag, hvis du

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Har du et højere uddannelsesniveau eller er du i et ledighedsforløb, har du også mulighed for at deltage i vores 6-ugers forløb. Her skal du kontakte dit lokale Jobcenter, der skal godkende din deltagelse via en jobplan.

Sådan ansøger du

Vil du deltage på 6 ugers jobrettet uddannelse på handelsskolen, kan tilmeldingen foregå således:

Kontakt evt. din A-kasse og spørg om du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse og udfyld med hjælp fra skolen en særlig blanket benævnt AR-237.

Du finder blanketten AR237 her >>

Hvornår kan jeg deltage?

Som hovedregel kan du begynde på en jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger:

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse.

Uddannelser på positivliste

For at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse skal uddannelsen være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked.

Læs mere om positivlisten og kurserne >> 

Få råd og vejledning
Camilla Bach
Kursussekretær
Tlf.: 91333302
Janne Lund Bech
Kursussekretær
Tlf.: 27886014
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk