6 ugers jobrettet uddannelse (kurser fra positivlisten)


Er du ledig og på vej videre mod dit næste job? Så skift ventetiden ud med et kursus, der kan gøre dig endnu mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver.

Som ledig og medlem af en a-kasse har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse. Din uddannelsesbaggrund er dog afgørende for, om du kan deltage i jobrettet uddannelse. Ordningen er målrettet forsikrede ledige, der er ufaglærte eller faglærte. 

Uddannelser på positivliste

For at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, skal uddannelsen være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked.

Hvem kan deltage?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag, hvis du

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Er du aktiverings berettigt ledig har du stadig mulighed for at deltage. Her er det jobcentret der skal godkende din deltagelse via en jobplan.

Handelsskolen kan også vejlede sig om mulighederne. 

Hvornår kan jeg deltage?

Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag. Den periode, du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år.

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse.

NB! Du kan kun deltage i ét samlet kursus- eller uddannelsesforløb!

Sådan ansøger du

Vil du søge jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til din a-kasse, jobcentret eller Handelsskolen, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Aktuelle forløb

Administrativ IT/superbruger
Varighed: 30 dage
Kontakt
E-handel
Næste startdato: 07/11 2017 - varighed: 26 dage
(1 hold)
ERP introkursus
Næste startdato: 25/09 2017 - varighed: 30 dage
(6 hold)
Grundlæggende administration
Næste startdato: 24/10 2017 - varighed: 30 dage
(1 hold)
Grundlæggende IT
Næste startdato: 25/09 2017 - varighed: 21 dage
(2 hold)
Grundlæggende lederuddannelse
Næste startdato: 26/09 2017 - varighed: 13 dage
(6 hold)
Grundlæggende regnskab
Næste startdato: 30/10 2017 - varighed: 30 dage
(1 hold)
Løn og personale 73
Næste startdato: 23/10 2017 - varighed: 30 dage
(1 hold)
Salgskonsulent
Næste startdato: 30/10 2017 - varighed: 29 dage
(1 hold)
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk