Akademifag og –uddannelse (merkonom)


Aktuelle kurser og enkeltfag
Akademifag (merkonomfag) inden for økonomi
(3 kurser)

Merkonomuddannelsen med dertilhørende merkonomfag har skiftet navn til akademiuddannelse og akademifag. Formålet er dog stadig det samme – at tilbyde en fleksibel efteruddannelse, der kan tages på deltid. Aalborg Handelsskole udbyder i samarbejde med UCN act2learn en række fag inden for økonomi og ressourcestyring. Alle fag udbydes som fjernundervisning – det giver fleksibilitet, da du kan arbejde med fagene, når det passer dig.

Fleksibel efteruddannelse på deltid

Med en akademiuddannelse får du en anerkendt uddannelse, du kan tage på deltid sideløbende med dit arbejde. Du kan vælge mellem mange forskellige akademifag som fx erhvervsret, økonomi, årsrapport m.m. Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring fokuserer på at tilføre dig kompetencer inden for både intern og ekstern økonomistyring. Uddannelsen er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund og fx arbejder som controller, analytiker eller konsulent.

Undervisningen tager afsæt i praktiske udfordringer, du kender fra din hverdag. Når din egen erfaring og virkelighed kommer i spil, åbnes dine øjne for nye perspektiver. Samtidig kan du nemt tage den nye viden i brug, når du kommer tilbage på din arbejdsplads. Uddannelsen gør dig endnu bedre til dit fag eller hjælper dig til at søge nye græsgange.

Fagenes udbydes som fleksibel læring / ren fjernundervisning

På Aalborg Handelsskole udbydes akademifagene som fleksibel læring. Det vil sige en undervisningsform, der kombinerer onlineundervisning og fremmøde om aftenen. Typisk 6 aftener for at gennemføre et fag. Et fag kan dog også gennemføres som ren fjernundervisning. 

Fremmøde til eksamen er altid en betingelse.

Om akademiuddannelsen

En samlet akademiuddannelse er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der normalt varer 2-3 år, men kan tilrettelægges over en periode på op til 6 år. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Betegnelsen merkonom kan inden for det merkantile område benyttes, når fag svarende til 40 ECTS point er gennemført.

For at gennemføre en hel akademiuddannelse skal du have bestået minimum 5 akademifag (2 obligatoriske fag og 3 valgfrie fag) samt et afgangsprojekt. Der findes mange forskellige akademiuddannelser fordelt på seks fagområder. Vil du have en hel akademiuddannelse med profil, er det derfor ikke ligegyldigt, hvilke fag du vælger (Læs mere på www.ug.dk eller kontakt os gerne for at få råd og vejledning).

Ønsker du en akademiuddannelse inden for økonomi og ressourcestyring er de obligatoriske fag ’Erhvervsøkonomi’ og ’Økonomistyring i praksis'. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt – svarende til 10 ECTS. Hvert enkelt af uddannelsens fag kan læses selvstændigt og med den samlede retning opnår du stor ekspertise inden for det økonomiske felt.

Adgangsbetingelser

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Du skal envidere som udgangspunkt have mindst to års relevant erhvervserfaring.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Akademifagene gennemføres i samarbejde med UCN act2learn

Nyheder
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk