Aktuelle udbudsgodkendelser


Aalborg Handelsskole er godkendt til et antal fælles kompetencebeskrivelser (FKB’ere) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-mål).
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk