AMU kurser som fjernundervisning


Aktuelle kurser og enkeltfag
Styresystemer - Windows 10 (AMU online)
(1 kursus)
Præsentation/DTP - Powerpoint (AMU online)
(1 kursus)
Kontakt
Bogføring - Dynamic C5 (AMU online)
(1 kursus)

Online kurser Inden for IT og bogføring

Du har nu mulighed for at opdatere dine fær­digheder inden for IT og bogføring via fjernundervisning. Undervisningen foregår på en internetbaseret læringsportal, hvor du modtager individuel support fra dygtige in­struktører. Vi anvender et særligt udviklet un­dervisningsmateriale, som er skræddersyet til den individuelle undervisningsform, og som giver dig mulighed for en systematisk in­dlæring og træning i de kurser, du har tilmeldt dig. 

Har du spørgsmål til enten kurserne eller fjernundervisning generelt, så kontakt vores administration på tlf. 9936 4740.

Om kurserne AMU online

Kurserne består af arbejdsmarkedskurser (AMU-kurser), som er kompetencegivende i det ordinære uddan­nelsessystem. Deltagerbetalingen svinger fra kursus til kur­sus, men ligger i intervallet 108 - 184 kr. pr uge. Har du en kompetencegivende uddan­nelse ud over fagligt niveau, som du har anv­endt inden for de seneste 5 år, skal du regne med en højere deltagerbetaling.

Fleksibel undervisningsform

Fjernundervisning som under­visningsform giver dig mulighed for en fleksi­bel indlæring - uafhængig af tid og sted. Du har således mulighed for at deltage, uanset hvor du bor, og på hvilket tidspunkt på dagen, du har mulighed for at følge undervisningen.

Hvilket software benyttes?

Microsoft Office 2013: Har du ikke programversionen kan en gratis version downloades og anv­endes i kursusperioden.

Windows10: Det er ikke nødvendigt at have denne version af styresystemet på din pc, idet undervisningsmaterialet er opbygget i en simuleret programversion.

Microsoft Dynamics C5 2016: Det er ligeledes ikke nødvendigt for dig at have programmet på din pc, idet undervisningsmaterialet er opbygget i en simuleret programversion.

Du vil ikke opleve forskel på at arbejde i de simulerede programversioner og det faktiske program.

Kursusperiode

Kursusperioden afhænger af det antal dage, kurset normalt vil tage ved almindelig klas­seundervisning. En dag i klassen svarer ved fjernundervisning til 1 uge i onlineklassen. Tilmelder du dig et kursus med en varighed på 2 dage, har du således en kursusperiode på 2 uger (10 hverdage).

Yderligere info

Administration - Center for Karriere & Uddannelse
Camilla Bach
Kursussekretær
Tlf.: 91333302
Helle Kluug Borgstrøm
Kursussekretær
Tlf.: 91333301
Inge Christensen
Kontorleder
Tlf.: 27105963
Janne Lund Bech
Kursussekretær
Tlf.: 27886014
Lars Peter Højbjerg
Kursussekretær
Tlf.: 91333308
Louise Krarup Andersen
Uddannelsessekretær
Tlf.: 91333305
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
Tlf.: 91333303
Tina Nørgaard
Uddannelsessekretær
Tlf.: 91333309
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk