Anvendelse af ESDH til sagsbehandling

17-01-2018
Daghold
19-01-2018
Daghold
22-01-2018
Daghold
23-01-2018
Daghold
24-01-2018
Daghold
25-01-2018
Daghold
13-03-2018
Daghold
08-08-2018
Daghold
09-08-2018
Daghold
21-08-2018
Daghold
22-08-2018
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 216,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 1.334,90  

Anvendelse af ESDH til sagsbehandling

Fagnummer 40067

Anvendelse af ESDH til sagsbehandling

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der har arbejdsfunktioner indenfor sagsbehandling, dokumenthåndtering og lignende. Uddannelsen forudsætter et basalt kendskab til it-anvendelse. Deltageren kan anvende et ESDH system (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) til sagsbehandlings- samt dokumenthåndteringsopgaver i henhold til lovgivningsmæssige krav på området.
Deltageren kan oprette sager, dokumenter og parter samt knytte dokumenter til sager, oprette henvisninger og relationer mellem sager og mellem dokumenter, vedligeholde data og lave søgninger samt arbejde med automatiseringer med ESDH.
Fagnummer 45587

Medicinsk fagsprog - fordanskning

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan oversætte det medicinske fagsprog i journalskrivning til almindelig dansk sprogbrug, med henblik på at undgå problemer med forståelse af teksten i journalen af hensyn til den lægelige diagnose.

Jobfunktionen kræver at deltageren har den grundlæggende viden om arbejdet med den medicinske latinske terminologi i forbindelse med oprettelse og udformning af journaler.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

17-01-2018

Slutdato:

29-01-2018

Tilmeldingsfrist:

10-01-2018

Varighed:

2 dage

Kontakt:

Janne Lund Bech
Tlf.:2788 6014
jlb@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

20

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk