Beståelses- & gennemførelsesprocenter


Offentliggørelse af beståelses- & gennemførelsesprocenter sker i henhold til "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser m.v.".

For AMU-uddannelser gælder, at uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre:

beståelsesprocenter

= andelen i % af deltagere, der gennemfører AMU-uddannelser eller enkeltfag med uddannelsesbevis eller bedømmelser af typen "bestået".

gennemførelsesprocenter

= antal gennemførte deltagere (uanset om de har fået bevis eller ej og uanset om de har fået bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået") i forhold til det samlede antal påbegyndte deltagere.

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk