Dansk – enkeltfag og fjernundervisning


Vil du styrke dine mundtlige og skriftlige kompetencer i Dansk? Danskfaget er en videreførelse af danskfaget fra grundskolen, hvor der sættes fokus på områderne litteratur, sprog, medier og kommunikation. I Dansk lærer du at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt, og vi kigger nærmere på det at analysere og perspektivere forskellige tekster – herunder også billeder. Afhængig af niveauet gennemgår vi også emner som sprogets opbygning, genrer og medievalg i forhold til forskellige budskaber. Også de nye muligheder og konsekvenser ved sociale medier som fx Facebook vil kunne blive inddraget i undervisningen. 

Undervisningens indhold

Afhængig af det valgte niveau i Dansk kommer du bl.a. til at arbejdes med:

  • Skriftlig og mundtlig formidling
  • Grammatik – herunder det at forholde dig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning
  • Genrer og medier
  • Analysemodeller
  • Kommunikation og informationssøgning

Aktuelle forløb

Dansk A - enkeltfag
Løbende optag
Løbende Optag
Dansk C - enkeltfag
Løbende optag
Løbende Optag
Dansk D - enkeltfag
Løbende optag
Løbende Optag
Dansk E - enkeltfag
Løbende optag
Løbende Optag
Dansk F - enkeltfag
Løbende optag
Løbende Optag
Løbende Optag
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk