Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

11-09-2019
Daghold
30-10-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 1.674,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 4.947,15  

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse


Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig.

Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage, opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed.

Om kurset

Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse.
  • Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det?
  • Projektlederrollen fra start til slut
  • Agil projektstyring
  • Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel?
  • Projektlederens værktøjer.
  • Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse?
  • Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt, tidsplan med milepæle.
  • Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe?
  • Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring?
  • Træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler

Moduler

Modul 1: Projektopstart
Modul 2: Projektledelse
Modul 3: Konflikthåndtering
Modul 4: Forandringsledelse

Varighed

9 kursusdage

Pris

Deltagerbetaling udgør i alt kr. 1.710,-.
 
Prisen forudsætter, at du er inden for AMU-målgruppen, hvilket vil sige, at dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Pris uden for AMU-målgruppen er kr. 5.081,55.-.

For deltagere i VEU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse).

Ledige med ret til aktivering kan deltage gratis, idet jobcentret betaler den fulde kursuspris.
Fagnummer 40593

Lederens projektplanlægning

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan i ledelsesfunktionen definere, organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau.

Deltageren kan anvende en optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation.

Deltageren kan identificere og beskrive projektets rammer, mål, faser og succeskriterier.

Deltageren kan anvende relevante styringsværktøjer på et grundlæggende niveau.

Deltageren kan anvende projektarbejde som en del af en læringsproces.
Fagnummer 40594

Projektledelse

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau.
Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.

Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.

Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.
Fagnummer 43572

Ledelse af forandringsprocesser

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

11-09-2019

Slutdato:

25-10-2019

Tilmeldingsfrist:

10-09-2019

Varighed:

9 dage

Kontakt:

Maria Rytter Dolbak
Tlf.:9133 3303
mrd@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk