Design og automatisering af regneark - AMU kursus


For dig, der har en grundlæggende viden om regneark, men gerne vil kunne gøre yderligere ting. Følgende emner gennemgås:
  • arbejde med flere regneark i samme mappe og linke mellem mapper
  • avanceret grafik
  • funktioner generelt og logiske funktioner
  • enkel datasøgning og import af data fra internet og access

Antal dage

2 dage (4 kursusaftener)

AMU-pris

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk