Det siger kursisterne om salg og markedsføring


Et salgskursus der opfylder alle forventninger

Jeg valgte at starte på Salgskursus B2B, da jeg i mit arbejde skal i gang med at sælge en ny produktlinie til nye kundergrupper. Jeg har 3 års erfaring med salg og ønsker især at forbedre mine evner til ’at sparke døren ind’ som sælger. Da jeg har stor indflydelse på, hvordan mit arbejde planlægges og udføres, håber jeg også at få redskaber til at opstille en målrettet og effektiv salgsstrategi.

Jeg er vildt begejstret for kurset og føler, at min værktøjskasse som sælger får tilført flere nye værktøjer for hver kursusdag. Begge mine ønsker bliver opfyldt til fulde – og lidt til!

En meget markant årsag til kursets succes er underviseren, som formår at skabe et trygt og på samme tid meget udfordrende læringsmiljø. Hans engagement og utallige eksempler fra erhvervslivet gør teoristoffet spændende og relevant, mens gruppeopgaverne er udbytterige, når det gælder om at træne strategier og teknikker i kommunikation.

Jeg glæder mig til at komme tilbage på mit arbejde og gøre brug af de ting, jeg har lært, og jeg kan varmt anbefale andre at melde sig til næste kursus!

Lucinde Juul Albrecht, Abekatten Klatrevægge ApS

------------------------------------------------------------------------------------------------

Et intens og lærerigt kursusforløb

I forbindelse med jeg er blevet ledig, har jeg søgt at finde kompetencegivende kurser inden for mit 6-ugers selvvalgte uddannelsesforløb. Jeg valgte at deltage i kurset B2B for at udvikle mig inden for salgssegmentet, da jeg i flere perioder af mit voksne arbejdsliv har beskæftiget mig med salg og ser det som min fremtidige arbejdsplads.

De første 14 dage af kurset har været intense og i den grad lærerige for mig. Jeg har fået stor selvindsigt, da en stor del af kurset har haft fokus på salgspsykologi og personlig udvikling. Denne viden om mig selv skyldes primært inddragelse af personlighedsprofil og efterfølgende opfølgning på denne. Samtidig har fokus på alle salgets facetter været gennemgået og grundigt uddybet og debatteret til stor gavn for mig.

Kurset er helt klart kompetencegivende for mig. Jeg får boostet min selvtillid på baggrund af kursuslederens professionelle tilgang og ærlige feedback. Samtidig har jeg fået stor indsigt i mine stærke og svage sider og de rette værktøjer at arbejde med, så jeg kan udvikle mig fremadrettet.

Jeg kan helt klart anbefale dette kursus til alle, der går med drømme inden for salgsområdet, men også til dem der i forvejen arbejder inden for salg for at blive opdateret og videreudviklet. Nye kursister kan forvente en levende og dybt professionel lærer, der med mange års praktisk erfaring ved, hvad han taler om. Alt dette krydret med en humoristisk og positiv tilgang, som gør, at man ikke på noget tidspunkt kommer til at falde tilbage i stolen.

Alex B Jørgensen        

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk