Detail hovedforløb for PIU-elever - fjernundervisning

Løbende optag
Fjernundervisning

Detail hovedforløb for PIU-elever - fjernundervisning


Tag detailuddannelsen på hovedforløbet som fjernundervisning

Aalborg Handelsskole tilbyder forskellige kombinationsmuligheder for detailelever, der ønsker at tage deres skoleforløb som fjernundervisning.

Har du, eller ønsker du at komme i, praktik i udlandet i forbindelse med dit hovedforløb, har du mulighed for at tage skoleopholdet som fjernundervisning og i en periode, hvor det passer godt ind både ift. dit praktikforløb og virksomheden, du er i praktik hos. Du tager både skoleophold og eksamen online som fjernundervisning, og du sparer derved rejsetid frem og tilbage løbende mellem skolen og praktikstedet.

Supplerende moduler

På Aalborg Handelsskole tilbyder vi detailelever på hovedforløbet mulighed for at tage enkelte moduler som supplering til et allerede igangværende hovedforløb. Det er en fordel, hvis du som detailelev har behov for nogle bestemte fag/emner i et eller flere moduler, som du umiddelbart ikke kan følge i dit nuværende skoleophold. Ved at tage et eller flere moduler online som fjernundervisning kan du tilrettelægge undervisningen nøjagtig, så det bedst passer ind i din kalender.

På hovedforløbet for detailuddannelsen tilbyder vi 3 forskellige moduler og følges hele hovedforløbet på Aalborg Handelsskole, afsluttes skoleopholdet med en fagprøve.

 

Modul

Fag og emner

Arbejdstid

1

 • Introduktion til uddannelsen
 • DiSC adfærdsprofil (incl. personlig tilbagemelding via Adobe Connect)
 • Salgstrappen
 • Købeloven
 • Detailstruktur-/kæde og butiksforhold

Uge 1

1

 • Sortiment og brancheglidning
 • Målgrupper og segmentering
 • Pristrategier og kalkulation
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed

Uge 2

Samlet skriftligt arbejde: 7,5 side (herudover kalkulationer - ingen fast sidenormering)

Samlet videoarbejde: ca. 30 min.

1 Adobe Connect-samtale a’ ca. 20 - 30 min. varighed (DiSC)

Forventet samlet tidsforbrug for modul 1: 74 timer.

 

Modul

Fag og emner

Arbejdstid

2

 • Butiksindretning
 • Markedsføring og markedsføringsloven
 • Effektkontrol af markedsføringsindsats
 • Online markedsføring
 • Sortimentsvurdering (kvadrantanalyse og PLC kurve)

Uge 1

2

 • Konkurrentanalyse
 • Spørgeskemaanalyse
 • Lagerstyring
 • Opstart på fagprøven

Uge 2

Samlet skriftligt arbejde: 10 sider (herudover 3-4 opgaver uden sidenormering)

Samlet videoarbejde: ca. 17 min.

Ingen fastlagte Adobe Connect-samtaler. Eleven booker ved behov.

Forventet samlet tidsforbrug: 74 timer.

 

Modul

Fag og emner

Arbejdstid

3

 • Fagprøven og problemformulering
 • Præsentationsteknik
 • E-handel
 • Samfund og tendenser
 • Indkøb og leverandørvalg

Uge 1

3

 • Regnskab og budgettering
 • Tværgående case-opgave

Uge 2

Samlet skriftligt arbejde: 11 sider (herudover 1 almindelig opgave uden sidenormering samt case-opgaven)

Samlet video arbejde: 0 min.

Prøveeksamen: Minimum 10 min. mundtlig fremlæggelse. 

Adobe Connect-samtaler: Minimum 1 (problemformulering) med mulighed for flere samtaler

Forventet samlet tidsforbrug: 74 timer.

OBS: Vær opmærksom på at indhold, opgaver m.v. løbende justeres. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til ovenstående liste og det aktuelle indhold i modulet.

På Aalborg Handelsskole kan du som PIU-elev tage ét skoleophold/fag hver måned. I alle moduler varieres der mellem skriftlige afleveringsopgaver og videoafleveringer. Eksamen over fagprøven foregår online via programmet Adobe Connect, men kan også afholdes ved fysisk fremmøde på skolen.

Gode råd og anbefalinger

Det kan have mange fordele, når man følger et fjernundervisningsforløb. Man kan eksempelvis tilrettelægge forløbet helt efter egen kalender, og man kan spare en del på rejsetiden frem og tilbage.

Man skal dog være opmærksom på, at et fjernundervisningsforløb sætter nogle andre krav til eleverne, end når man følger et typisk forløb med fysisk tilstedeværelse (som eks. klasseundervisning). Et online forløb opleves ofte sværere end undervisning på fysiske hold, fordi studierne foregår på egen hånd.

På Aalborg Handelsskole anbefaler vi derfor, at de elever, der overvejer at tage hovedforløbet online som fjernundervisning, kan følgende:

 • Du kan skabe god forståelse ud fra skriftligt, læst materiale.
 • Du er god til at strukturere og kan planlægge dit eget forløb ift. øvrige forpligtelser.
 • Du kan selv tage fat i din underviser og dine medstuderende, såfremt du har behov for hjælp til undervisningsmaterialet og/eller opgaverne.
 • Du kan selv tage kontakt til skolen og de hjælpetilbud der findes, såfremt du har behov for hjælp, der ikke har med undervisningen at gøre.

Undervisningsmaterialet, som der gennemgås under hvert modul, er på samme uddannelsesmæssige niveau og er oftest det samme som det materiale, der normalt bruges på de faste klasseundervisningshold.

Der skal købes en grundbog til skoleopholdet.

Fordele ved detailuddannelsen som fjernundervisningsforløb

At tage detailuddannelsen online som et fjernundervisningsforløb åbner op for både mange fordele, som man som elev kan drage masser af nytte af.

 • Super fleksibelt studiemiljø (du tilrettelægger forløbet efter eget behov)
 • En stærk elevuddannelse udarbejdet af undervisere fra detailverdenen.
 • Mulighed for personlig kontakt med tilknyttet underviser via programmet Adobe Connect.
 • Som PIU-elev får du det anerkendte EDDB+-bevis efter afslutning. Diplomet er anerkendt i EU, hvis du ønsker at søge job i udlandet eller vil læse på et europæisk universitet.

Vi håber, du finder vores uddannelsestilbud relevante. Du kan høre mere om vores uddannelse ved at kontakte vores tovholder for detailuddannelsen og underviser Mette Haack på mehc@ah.dk eller tlf. 2710 0131.

Yderligere info

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

Løbende optag

Slutdato:

-

Tilmeldingsfrist:

-

Kontakt:

Helle Bornebusch Jensen
Tlf.:91333310

Afholdelsesform:

Fjernundervisning

Min. antal deltagere:

Ikke angivet

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk