DISC-profiler

DISC-profiler


Center for Karriere og Uddannelse tilbyder skræddersyede kurser, hvor DISC inddrages som en naturlig del af kurserne, de steder, hvor det giver mening.

Beskrivelse af DISC

DISC-personprofilen klarlægger personlige adfærdsmønstre. Den beskriver styrker og svagheder ved vores adfærd i forhold til andre, og i forhold til de opgaver og udfordringer, vi stilles over for. Den giver råd til hvilke omgivelser, vi har brug for, og hvilken adfærd vi med fordel kan udvikle.
DISC beskriver dermed baggrunden for vores adfærd, og vi bruger DISC profilen på flere af vores skræddersyede forløb, f.eks.
 • Konflikthåndtering - Forstå kollegerne og undgå konflikter
 • Teamudvikling – Forskellighedernes styrker og faldgruber
 • Lederudvikling – Forstå dig selv og dine medarbejdere
 • Salgstræning - Optimer og tilpas dit salg

Udbytte for den enkelte, der udfylder en DISC-profil

 • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Optimalt udbytte af andres motivationsfaktorer
 • Bevidsthed om eget udviklingspotentiale
 • Stærk forståelse for andre mennesker
 • Effektiv kommunikation med andre mennesker

Udbytte for en organisation ved at arbejde med DISC

 • Fælles sprog og referenceramme omkring personlig adfærd
 • Stærk og effektiv kommunikation med færre konflikter
 • Optimeret udnyttelse af organisationens menneskelige ressourcer
 • Styrket psykisk arbejdsmiljø

Lær at bruge DISC i jeres hverdag og få større succes – sammen!

Som udgangspunkt for at anvende DISC tankegangen i hverdagen i kombination med et træningsforløb gennem Center for Karriere og Uddannelse, vil en del af løsningen indeholde en gennemgang af DISC, herunder

 • Person Analyse – DISC – hvad er det?
 • Din DISC profil – udfyldelse
 • Gennemgang af de fire profiler – D, I, S, C
 • Hvad motiverer de forskellige typer?
 • Hvilke styrker og svagheder er der i profilerne i forhold til jobbet?
 • Samspil – eller mangel på samme – profilerne imellem
 • Hvordan kan du arbejde konstruktivt med din profil?
 • Hvordan bruger du din profil i praksis?
 • Du arbejder med din egen profil
 • Eventuelt kollektiv tilbagemelding på personprofil
 

Sådan kommer du videre

Når du samarbejder med Center for Karriere og uddannelse, er det dig og din virksomhed, der er i centrum.
Vi vil i fællesskab skrue et skræddersyet forløb sammen til dig og din organisation, og første step vil typisk være at holde et eller flere møder til afdækning af behovet. Måske kombineres det med en forundersøgelse blandt de potentielle deltagere, så vi får mere viden om behovet i dagligdagen og lærer jer bedre at kende.
Kontakt os og lad os tage et møde om lige præcis jeres ønsker og behov.
Hanne Christensen
Mail: hac@ah.dk
Telefon: 27886018
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ingen fastlagt kursusudbud
Der er desværre ingen fastlagte kursusudbud af dette kursus. Ring til os på tlf. 9936 4740 for at høre mere om, hvornår vi forventer næste udbud vil finde sted.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk