Engelsk- jobrelat. fremmedsprog m nuanc. ordforråd

Engelsk- jobrelat. fremmedsprog m nuanc. ordforråd


Kom videre med din kommunikation på engelsk på din arbejdsplads

Kurset er for dig, der gerne vil videre med din kommunikation om faglige emner på engelsk.

Indhold

  • Nuanceret kommunikation på engelsk
  • At anvende sproget situationsbestemt i forhold til
  • Målgruppe (f.eks. kunder eller samarbejdspartnere)
  • Sted (internt/eksternt)
  • Medie (f.eks. telefon eller e-mail)

Antal kursusdage

5 dage

Undervisningsform

Kurset udbydes både som holdundervisning og i vores Åbent Læringscenter, hvor du kan arbejde selvstændigt med kursusmaterialet. 

Læs mere om Åbent Læringscenter og hvordan du tilmelder dig kurset her >>

Fagnummer 44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Varighed: 5 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.
Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ingen fastlagt kursusudbud
Der er desværre ingen fastlagte kursusudbud af dette kursus. Ring til os på tlf. 9936 4740 for at høre mere om, hvornår vi forventer næste udbud vil finde sted.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk