Erhvervsøkonomi – enkeltfag og fjernundervisning


I faget erhvervsøkonomi får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Her sættes der fokus på emner som strategi, økonomi, organisation og afsætning. Du vil samtidig opnå kendskab til de betingelser og muligheder, der findes for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund. 

Undervisningens indhold

  • Redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen
  • Vurdere virksomhedens strategiske muligheder ud fra branche- og markedsforhold
  • Redegøre for muligheder og problemstillinger i forbindelse med etablering af virksomhed
  • Virksomhedens forretningsplan og organisationsstrukturer
  • Økonomistyring og regnskabsforståelse

Aktuelle forløb

Løbende Optag
Løbende Optag
Løbende Optag
Løbende Optag
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk