Erhvervsuddannelse for voksne - EUV


Erhvervsuddannelse for voksne er for dig, der er fyldt 25 år, og som ønsker at blive faglært. De kvalifikationer og den erfaring du allerede har tilegnet dig, kan du få vurderet via en såkaldt realkompetencevurdering. Du vil herefter kun skulle gennemføre de dele af uddannelsen, som du mangler. Kravene i uddannelsen er grundlæggende de samme for unge og voksne, men voksne vurderes som oftest på forskellig måde at have tilegnet sig dele af uddannelsen i forvejen.

Sådan kommer du i gang

  1. Du kontakter skolen – eksempelvis Per Holm Christensen på pech@ah.dk eller tlf. 2710 0176
  2. Du får en orientering om fremgangsmåden, betingelser og muligheder
  3. Det aftales, hvilken dokumentation, du skal finde frem
  4. Dokumentationen fremsendes via mail eller brevpost, eller der aftales et personligt møde

Herefter sker følgende

  1. Skolen foretager en realkompetencevurdering på baggrund af dokumentationen og evt. yderligere opklarende spørgsmål, dokumentation eller afprøvning
  2. Skolen udarbejder en uddannelsesplan (EUV-plan), der viser, hvilke uddannelseselementer, du mangler at gennemføre
  3. Uddannelsesplanen anslår tidsforbruget til undervisningen og angiver længden af en eventuel læretid
  4. Som supplement til uddannelsesplanen udarbejdes en følgeskrivelse med begrundelse for godskrivning og vejledning i, hvorledes planen kan igangsættes
  5. Plan og følgeskrivelse sendes med post til din hjemadresse

EUV-planen kan udarbejdes både for beskæftigede og for ledige. Er du ledig, er det bedst, at du først aftaler det med dit jobcenter.

Du er altid velkommen til at bede om en vejledningssamtale.

Vejledning - Center for Karriere & Uddannelse
Per Holm Christensen
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 27100176
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk