ERP introkursus København

04-03-2019
Fjernundervisning
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 4.030,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 18.262,10   Uden for AMU-målgruppe - fjernundervisning kr. 17.231,40  

ERP introkursus København


Lær at arbejde med ERP-systemet SAP

Lær at benytte administrationssystemet SAP på en effektiv og professionel måde. Hvad enten du ønsker at få kendskab til anvendelse inden for økonomi, regnskab, indkøb, salg eller lager, er dette kurset for dig. SAP benyttes af mange danske virksomheder til styring af deres daglige ressourceflow. Med dette kursus bliver du en attraktiv medarbejder for firmaet.

Målgruppe

Den primære målgruppe er ledige – 6 ugers jobrettede og aktiveringsberettigede.

Kurset findes på positivlisten for 6 ugers jobrettet undervisning.

Sted

Kurset afvikles primært som fjernundervisning, men der er supplerende fremmødeundervisning på minimum 25% af undervisningstiden = 8 dage. Den supplerende fremmødeundervisning afholdes følgende steder ift. de enkelte hold.

    Kursets opbygning

    Kurset på 30 dage er sammensat af e-læring og tilstedeværelsesdage. Alt kursusmateriale er på dansk. Kurset kan kun gennemføres som et samlet forløb. Kursusforløbet er sammensat af kursusmål fra arbejdsmarkedsuddannelserne.

    Du modtager kompetrencegivende bevis for gennemførte kursusmål. Ved kursets afslutning tilbydes en test. Ved bestået test modtager du et supplerende uddannelsesbevis for dit SAP-kendskab.

    Sådan tilmelder du dig

    Det er din A-kasse der vurderer, om du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse. Er du i tvivl, er det altid en god ide at kontakte dem.

    Tilmelding til kurset foretages ved henvendelse til Aalborg Handelsskole på 99364740, eller du kan udfylde og underskrive blanket AR237 og indsende den til Aalborg Handelsskole, Langagervej 19, 9220 Aalborg Ø. Husk at underskrive blanketten og anføre kursets navn.

    Pris og info

    Kurset er godkendt som jobrettet uddannelse på den landsdækkende positivliste under Erhvervsgruppen “Salg, indkøb og markedsføring”.

    Kurset afregnes efter sædvanlige takster for arbejdsmarkeds kurser (takstkatalog). Dog er der et tillæg på 700,- pr. kursusuge pr. deltager for særlig tilrettelæggelse - brugerlicens for ERP software.

    Kurset gennemføres i samarbejde med Nyledige.dk

    Fagnummer 40007

    Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling. Deltageren kan assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat ved at foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet, på såvel resultatopgørelse som balancekonti.
    Fagnummer 40008

    Årsafslutning af bogholderiet

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling. Deltageren kan medvirke til årsafslutning af virksomhedens bogholderi. Deltageren kan assistere ved regnskabsudarbejdelsen ved anvendelse af årsafslutningsark, foretage efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger.
    Fagnummer 40750

    Præsentation af tal i regneark

    Varighed: 1 dag
    Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt. Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.
    Fagnummer 42884

    Materialestyring i virksomheder vha ERP system

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med, eller ønsker at arbejde med ERP. Deltageren kan arbejde administrativt med materialestyring i et ERP system (Elektronisk Ressource Styring). Herunder kan deltageren oprette og håndtere stamdata omkring materialer og forskellige ordrearter i et ERP-system.
    Endvidere kan deltageren foretage behovsberegninger for materialer og generere indkøbsordrer automatisk i ERP-systemet.

    Endeligt kan deltageren foretage løbende opfølgning på ordrerne såvel økonomisk som logistisk og anvende rapporteringsmulighederne i et ERP system.
    Fagnummer 45563

    Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgrupen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
    Fagnummer 45958

    Økonomiske styring af lageret

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med lagerstyring herunder oprettelse af forskellige typer af varer, sikring af aftalte leverings- og prisvilkår overholdes. Efter endt kursus kan deltageren arbejde med det økonomiske styring af lageret.
    Deltageren kan sikre en optimal kontrol og styring af indgående leverings- og prisaftaler og optimere ordre- og leveringskvantiteter. Deltageren kan styre de enkelte regnskabsmæssige elementer i processer fra tilbudsgivning, via ordreafgivelse til levering og fakturering til kunden mv..
    Vedligeholde såvel købs- som salgspriser herunder diverse former for rabatter og leveringsvilkår.
    Deltageren kan opstille interne kontroller til sikring af korrekte leverancer og gennemføre en behovsstyring af lageret for at minimere lagerbeholdninger.
    Fagnummer 45961

    Kreditorstyring

    Varighed: 1 dag
    Målgruppe: Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med kreditorstyring herunder oprettelse af kreditorer, sikring af aftale leverings- og betalingsvilkår overholdes, og styring af interne kontroller og optimering af likviditeten gennem styring af betalinger. Efter endt kursus kan deltageren arbejde med styring af kreditorer i et bogholderi.

    Deltageren kan oprette og vedligeholde kreditorer, sikre optimal kontrol og styring af indgåede leverings- og betalingsaftaler, herunder optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter. Deltageren har efterfølgende forståelse for kreditorerne som et vigtigt element i likviditetsstyringen i virksomheden.

    Deltageren kan udarbejde og anvende forskellige former for statistikker herunder likviditetsoversigter, herunder indblik i de nøgletal, der beskæftiger sig med likviditet. Deltageren kan opstille interne kontroller til sikring af betaling af korrekte leverancer.

    Deltageren kan håndtere alle former for vare-, omkostnings- og/eller pengekreditorer.
    Fagnummer 45962

    Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og skal sikre den nødvendige rapportering i virksomhederne. Efter kurset kan deltageren arbejde selvstændigt med vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner, som assistent i en regnskabsafdeling.
    Deltageren kan anvende, opstille nye kontoplaner og tilrette eksisterende kontoplaner.
    Deltageren kan opstille og anvende en funktionsopdelt kontoplan uanset virksomhedstype, ligesom deltageren kan oprette og anvende en artsopdelt kontoplan.
    Deltageren kan opstille kontoplaner i forhold til virksomhedens rapporteringsbehov og organisationsplan.
    Deltageren kan arbejde både i manuelt og et elektronisk bogføringssystem.
    Fagnummer 45963

    Konteringsinstrukser

    Varighed: 1 dag
    Målgruppe: Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden. Deltageren kan anvende og tilrette eksisterende konteringsinstrukser samt oprette nye, uanset om disse anvendes i en funktions- eller artsopdelt kontoplan, uanset virksomhedstype. Disse færdigheder kan bruges i såvel manuelt som et elektronisk bogføringssystem. Deltageren har kendskab til de lovgivningsmæssige krav, der ligger bag konteringsinstrukser.
    Fagnummer 45965

    Placering af resultat- og balancekonti

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag. Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed.

    Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde.
    Fagnummer 45969

    Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Administrative medarbejdere med lidt regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag. Deltageren kan foretage virksomhedens daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet, på baggrund af kendskab til et økonomistyringsprograms indhold og muligheder.

    Deltageren kan foretage daglige registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort.
    Deltageren kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m., og kan således holde sig ajour med de ændringer, der sker på området.
    Fagnummer 45995

    Indkøbsprocessen i et ERP system

    Varighed: 1 dag
    Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer i indkøbs/lager- og regnskabsafdelinger. Det vil sige personer, som har eller skal have administrative opgaver vedr. indkøb, fakturahåndtering, varemodtagelse, betalinger samt opfølgning på de enkelte poster. Deltageren kan udarbejde rekvisitioner, indkøbsordre, varemodtage, efterbehandle og returnere omkostningsvarer og serviceydelser. Deltageren bliver i stand til at håndtere materialestamdata, beholdninger, priser og leverandørstamdata i et ERP system (Enterprise Resource Planning, ressourceplanlægningssystem). Deltageren kan desuden håndtere differencebehandling af fakturaer.
    Deltageren kan anvende rapporteringsmulighederne i et ERP system til at understøtte arbejdet med at foretage opfølgning på indkøb.
    Fagnummer 47072

    Controlling af kreditor, indkøb og lager

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte regnskabs- og økonomimedarbejdere, der arbejder eller gerne vil arbejde som controller inden for kreditor, indkøb og lager. Deltageren kan deltage i controlling opgaver på kreditor-, indkøbs- og lagerområdet, herunder planlægge, gennemføre og følge op på interne kontrolopgaver. Deltageren kan foretage afstemninger, der sikrer et fuldstændigt og opdateret datagrundlag for videre analyse.
    Endvidere kan deltageren udvælge relevante nøgletal som omsætningshastigheder for området og kan medvirke til opbygning af ledelsesrapportering i for eksempel regneark til brug for ledelsens beslutningstagen på kreditor-, indkøbs- og lagerområdet.
    Fagnummer 47184

    Administrativ drift af varelager

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver forbundet med styring af varestrømme. Deltageren kan varetage de administrative funktioner forbundet med modtagelse, opbevaring samt udlevering af varer på virksomhedens lager, så som tilgangsregistrering, indgangskontrol, afstemning mod åbne indkøb samt pluk mod salgsordre.
    Fagnummer 47236

    Administrative opgaver i salgsarbejdet

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der deltager i den administrative arbejdsproces i organisationens salgsopgaver. Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative rutiner i salgsfunktionen, herunder udarbejde standardtilbud, håndtere ordremodtagelse, fakturere samt modtage og afhjælpe den videre administrative behandling af kundereklamationer.
    Fagnummer 47237

    Administrative opgaver i indkøbsarbejdet

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksmheder, der deltager i den administrative arbejdsproces i organisationens indkøbsopgaver. Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative rutiner i indkøbsfunktionen fra planlægning af indkøbet, til indkøbet på lager, herunder overvåge lager- og ordresituation, modtage varer, vurdere fejlleverancer samt gennemføre reklamationssager.
    Fagnummer 48325

    Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer

    Varighed: 2 dage
    Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal anvende data fra virksomhedens it-systemer og have større forståelse for sammenhængene mellem virksomhedens nøgletal, ressourceanvendelse og udbredelse af digitalisering. Deltageren kan anvende begreber som værdigrundlag, forretningsforståelse mv. til at vurdere arbejds- og forretningsgange i forhold til virksomhedens strategi og anvendelse af digitalisering.

    Deltageren kan benytte virksomhedens forskellige it-systemer, fx et ERP-system, til at finde og aflæse nøgletal for eksempelvis finansielle forhold (overskud, likviditet, egenkapital), ordrebeholdning, driftsomkostninger eller budgetafvigelser.

    Deltageren kan overføre, genanvende og behandle disse data til opfølgning og analyse og således arbejde på tværs af it-systemer.

    På basis af nøgletal og anvendelse af data på tværs af it-systemer kan deltageren medvirke til at vurdere, om virksomheden anvender sine ressourcer effektivt ud fra ønsket om at optimere forretningsprocesser og -udvikling, herunder evt. digitalisering af arbejdsgange.
    Kursusagent
    Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
    Næste hold start:

    04-03-2019

    Slutdato:

    12-04-2019

    Tilmeldingsfrist:

    27-02-2019

    Varighed:

    30 dage

    Kontakt:

    Janne Lund Bech
    Tlf.:2788 6014
    jlb@ah.dk

    Undervisningssted:

    Ekstern afholdt
    Valbygårdsvej 64A
    2500 Valby

    Afholdelsesform:

    Fjernundervisning

    Min. antal deltagere:

    6

    Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk