EUX Business – GF2 og studieåret (Online/selvstudium)

Løbende optag
Fjernundervisning
Løbende optag
Daghold
Åbent læringscenter

EUX Business – GF2 og studieåret (Online/selvstudium)


Uddannelse inden for kontor, handel og butik

Med EUX Business kan du uddanne dig inden for enten kontor, handel eller butik:

 • Kontor er for dig, der gerne vil uddannes inden for områder som administration, økonomi og revision, og som ønsker at arbejde med bl.a. intern og ekstern kommunikation i en virksomhed.
 • Detail er for dig, der vil inden for butiksverdenen. Det kan fx være som ekspedient inden for områder som tøj og mode, sportudstyr, elektronik, kosmetik etc.
 • Handel er for dig, der er interesseret i handel mellem virksomheder (business to business), og som ønsker at arbejde med områder som fx indkøb, salg, logistik etc.

Hele EUX-forløbet med GF2 og studieåret tager 60 uger (1½ år), hvorefter du har mulighed for at søge elevplads inden for enten kontor, handel eller detail. Forløbet giver dog samtidig generel studiekompetence, så du direkte efter afsluttet forløb også har mulighed for at søge ind på flere videregående uddannelser. 

Målgruppe

Du kan som udgangspunkt begynde på EUX Business GF2 + studieåret, hvis du er under 25 år og har afsluttet enten grundforløb 1 eller afsluttet folkeskolen for mere end 14 måneder siden. Du skal samtidig være erklæret uddannelsesparat og have bestået dansk og matematik fra folkeskolen.

Læs mere om adgang og optagelse til EUX Business her >> 

Kontakt os gerne, hvis du ikke er inden for målgruppen eller hvis du mangler at bestå et fag. Sammen kan vi finde ud af, hvordan du kan komme i gang med EUX Business.

Fjernundervisning, selvstudium på skolen eller holdundervisning

På Aalborg Handelsskole kan du tage både GF2 og studieåret på tre forskellige måder:

 • Ren fjernundervisning (al undervisning foregår online)
 • Selvstudium i Åbent Læringscenter (foregår på Aalborg Handelsskole)
 • Alm. hold-/klasseundervisning (foregår på Aalborg Handelsskole)

Følger du forløbet som fjernundervisning eller som selvstudium i Åbent Læringscenter vil du blive undervist fag for fag. Da vi planlægger dit forløb individuelt, har du mulighed for at få merit for allerede gennemførte fag. Vi har igennem de sidste mange år udbudt fjernundervisning, og vi har derfor stor erfaring med undervisning via nettet. Som elev vil du derfor opleve et spændende undervisningsmateriale, og samtidig får du mulighed for at benytte dig af vores online lektiehjælp.

Undervisning og fag

På Grundforløb 2 (20 uger) på EUX business bliver du undervist i følgende fag

 • Erhvervsøkonomi C
 • Organisation C
 • Matematk C
 • IT C
 • Afsætning C 

Derudover bliver du undervist i uddannelsesspecifikke fag, hvor du arbejder i praksis med fagene i en simuleret virksomhed. Grundforløbet afsluttes med eksamen, som du også har mulighed for at tage online.

På studieåret (40 uger) vil du blive undervist i følgende fag

 • Dansk A
 • Virksomhedsøkonomi B / Matematik B
 • IT B
 • Engelsk B
 • Valgfag

Du skal desuden vælge en række forskellige valgfag på C- eller B-niveau. Du kan fx vælge mellem Innovation, Afsætning, Samfundsfag, Erhvervsret og Finansiering.

På både grundforløbet og studieåret er alle materialer digitale, og du har således adgang til dine bøger døgnet rundt. 

SU og økonomi

Uddannelsen er gratis, og er du over 18 år, har du mulighed for at søge SU, når du påbegynder EUX Business. Du kan søge SU på www.su.dk

Tilmelding og videre forløb

Ønsker du at tilmelde dig fjernundervisning eller selvstudium i Åbent Læringscenter, så skal du tilmelde dig via tilmeldingsknappen. Når du har tilmeldt dig, vil du blive kontaktet af en studievejleder. Som fjernundervisningskursist kan du læse, når du vil, og hvor du vil, men undervisningsformen kræver selvdisciplin, da du selv bestemmer, hvornår du vil læse og løse opgaver inden for den afsatte tid til faget.

Ønsker du at deltage på alm. hold-/klasseundervisning (opstart i januar og august), så skal du tilmelde dig via www.optagelse.dk. Læs mere om det ordinære EUX Business forløb >

Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

Løbende optag

Slutdato:

-

Tilmeldingsfrist:

-

Kontakt:

Tina Poulsen Lassen
Tlf.:27105961

Afholdelsesform:

Fjernundervisning

Min. antal deltagere:

Ikke angivet

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk