Evalueringer


Deltagernes evaluering fordelt på uddannelsesområder

Deltagernes evaluering fordelt på spørgsmål

Virksomhedernes evaluering fordelt på uddannelsesområder

  • Året 2016 - ingen aktuelle
  • 1. kvartal 2016 - ingen aktuelle
  • 2. kvartal 2016 - ingen aktuelle
  • 3. kvartal 2016 - ingen aktuelle
  • 4. kvartal 2016 - ingen aktuelle

Virksomhedernes evaluering fordelt på spørgsmål

  • Året 2016 - ingen aktuelle
  • 1. kvartal 2016 - ingen aktuelle
  • 2. kvartal 2016 - ingen aktuelle
  • 3. kvartal 2016 - ingen aktuelle
  • 4. kvartal 2016 - ingen aktuelle
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk