Fastlæggelse af mål ved personligt salg

15-05-2019
Daghold
09-09-2019
Daghold
10-12-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 248,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 1.182,70  

Fastlæggelse af mål ved personligt salg


Styrk din salgsindsats og opnå en bedre bundlinje!

Dette kursus henvender sig til salgsmedarbejderne, der vil arbejde målrettet med deres salgsindsats, og som ikke vil lade tilfældigheder styre virksomhedens omsætning og indtjening.

Gennem systematik og struktur lærer deltagerne at arbejde bevidst med salgsteknikker og dermed have fokus på, hvordan de kan påvirke virksomhedens nøgletal i en positiv retning. Via fastsættelse af salgsmål og refleksion over egen salgspraksis skabes de bedste forudsætninger for at optimere omsætning og indtjening, så på kurset arbejdes der med en række værktøjer, der skal klæde salgsmedarbejderne bedre på. Ligeledes lærer deltagerne at vurdere de opnåede salgsresultater i forhold til budgetter og handlingsplaner.

Efter kurset vil virksomheden få en resultatorienteret medarbejder, som kan fastlægge salgsmål samt reflektere over salgsarbejdet og dermed forbedre såvel egne som kollegers salgskompetencer.

Kursus indhold

  • Refleksion over salgsteknikker
  • Målrettet brug af salgsværktøjer
  • Nøgletalsanalyse
  • Fastlæggelse af egne salgsmål
  • Motivationsfaktorer i salgsøjemed
  • Effektmåling og opfølgning på indsatsområder

Antal kursusdage

2 dage
Fagnummer 43179

Fastlæggelse af mål ved personligt salg

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Målgruppen er primært medarbejdere, der har erfaring med salgsarbejde. Deltageren kan fastlægge mål for det personlige salg med udgangspunkt i butikkens strategi eller indsatsområder, eksempelvis indenfor omsætning, bruttoavance, antal ekspeditioner, basket size og hitrate.

Deltageren kan efterfølgende følge op på egne fastlagte mål.

Deltageren kan videndele sine erfaringer med fastsættelse af mål, og planlægge samme effekt generelt for butikken.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

15-05-2019

Slutdato:

16-05-2019

Tilmeldingsfrist:

10-05-2019

Varighed:

2 dage

Kontakt:

Janne Lund Bech
Tlf.:27886014
jlb@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk