God forvaltningsskik og administrativ praksis

29-05-2018
Daghold
Garantikursus
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 236,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 1.205,90  

God forvaltningsskik og administrativ praksis

Fagnummer 45352

God forvaltningsskik og administrativ praksis

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til kontoruddannede medarbejdere og medarbejdere med lignende kvalifikationer, som arbejder med administrative opgaver i den offentlige forvaltning såvel centralt som decentralt. Deltageren kan udføre både myndighedsopgaver og serviceopgaver under hensyn til reglerne om god forvaltningsskik.
Deltageren kan i sit daglige arbejde og i forhold til borgere og brugere anvende forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, notatpligt, partshøring, begrundelse og klagevejledning.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

29-05-2018

Slutdato:

30-05-2018

Tilmeldingsfrist:

23-05-2018

Varighed:

2 dage

Kontakt:

Janne Lund Bech
Tlf.:2788 6014
jlb@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk