Grundlæggende lederuddannelse

20-08-2019
Daghold
28-08-2019
Daghold
17-09-2019
Daghold
22-10-2019
Daghold
06-11-2019
Daghold
18-11-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 2.418,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 7.512,55  

Grundlæggende lederuddannelse


God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Udvikling af dine ledelseskompetencer er derfor en god investering for både din arbejdsplads og dig selv.

Uanset om du arbejder som værkfører, produktionschef, butikschef, afdelings- eller teamchef, får du med Den grundlæggende lederuddannelse en praksisnær lederuddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i din daglige ledelse. Uddannelsen bygger dermed bro mellem teori og praktisk arbejde. Målet er at opbygge dine faglige og personlige ledelseskompetencer.

Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på 13 dage fordelt 5 moduler af 2-3 dages varighed  henover 3 uger i træk eller 4-6 måneder.

Om kurset

Det overordnede formål med forløbet er at lære, hvad god ledelse er. Af emner kigger vi bl.a. nærmere på:
  • Solid indsigt i din lederrolle og opgave som personaleansvarlig
  • Skabe aktive og motiverede medarbejdere
  • Redskaber til at sikre dialog med den enkelte medarbejder
  • Træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
  • Afholde effektive møder og præsentere et budskab

Moduler

Uddannelsen er sammensat af følgende moduler:
Modul 1: Introduktion til ledelse
Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj
Modul 3: Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Modul 4: Situationsbestemt ledelse
Modul 5: Innovation- og forandringsledelse

Varighed

13 dage

Pris

Deltagerbetaling udgør i alt 2.470,00 kr.

Prisen forudsætter, at du er inden for AMU-målgruppen, hvilket vil sige, at dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Pris uden for AMU-målgruppen er 7.723,35 kr..

 For deltagere i VEU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse).

Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse og ledige med ret til aktivering kan deltage gratis, idet jobcentret betaler den fulde kursuspris. 

Valgfrit tilbud

Du har i forbindelse med kursusforløbet mulighed for at få foretaget en DISK Profilanalyse. Profilanalysen koster normalt 2.000 kr. + moms (inkl. Personlig tilbagemelding), men fås til specialpris 1.000 kr. + moms, når den tages i forbindelse med Den grundlæggende lederuddannelse.

Fagnummer 47750

Medarbejderinvolvering i ledelse

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Deltageren kan skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Deltageren er bevidst om sin egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces og om faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø inden for eget arbejdsområde.
Fagnummer 47751

Kommunikation som ledelsesværktøj

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.
Fagnummer 47752

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Deltageren kan i ledelsesfunktionen gennem sit kendskab til konflikter og reaktioner på disse forebygge og løse konflikter. Deltageren kan afdække kerneproblemstillingen i en konflikt. Endvidere kan deltageren gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.
Fagnummer 47753

Ledelse og samarbejde

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Deltageren er bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Deltageren er bevidst om sin rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.
Fagnummer 47754

Mødeledelse

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Deltageren kan som et element i ledelsesfunktionen afholde og lede forskellige typer af møder, fx afdelingsmøder og tavlemøder. Deltageren kan fastlægge mødets formål og indhold og sikre, at mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.
Fagnummer 47755

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Deltageren kan efter kurset anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. Deltageren kan desuden skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet, uden at det resulterer i stress og mistrivsel.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

20-08-2019

Slutdato:

12-09-2019

Tilmeldingsfrist:

14-08-2019

Varighed:

13 dage

Kontakt:

Camilla Bach
Tlf.:9133 3302
cab@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk