GSK - Gymnasial Supplering


Mangler du ét eller flere fag for at kunne søge ind på en bestemt uddannelse? Med gymnasiale suppleringskurser - også kaldet GSK - får du mulighed for at supplere din eksamen med ét eller flere fag på bestemte niveauer, så du kan leve op til adgangskravene på dit ønskestudie. Suppleringskurserne kan også benyttes til at forbedre karakteren i et allerede gennemført fag, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til minimumskravet for optagelse på den videregående uddannelse.

Komprimeret uddannelsesforløb

Et gymnasialt suppleringskursus er et komprimeret uddannelsesforløb, der er skræddersyet til netop dine behov ud fra dine specifikke uddannelsesønsker. Suppleringskursernes varighed og antallet af timer afhænger derfor af, hvor mange fag du har valgt samt niveauerne på fagene. Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Fag på Aalborg Handelsskole

På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende GSK suppleringsfag:
Fag A-niveau B-niveau C-niveau
Engelsk X X
X
Virksomhedsøkonomi X X
Erhvervsøkonomi X
Matematik X X X
Tysk X X X
Dansk X X X
Samfundsfag X X X
Afsætning X X X
Psykologi X

Selvstudium eller fjernundervisning

Undervisningen foregår i dagtimerne på Aalborg Handelsskoles afdeling på Langagervej i Aalborg. Her lægges der vægt på et indbydende studiemiljø, hvor målrettet og selvstændig læring er i fokus.  

Selve undervisningen vil ske i vores Åbent Læringscenter. Du har dog også mulighed for at tage hele undervisningen som fjernundervisning. Det betyder, at du kan arbejde med faget og opgaverne hjemmefra.

Optagelse og ansøgningsfrist

For at blive optaget skal du have afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse med mindst ét studierettet fag på C-niveau. Derudover skal faget eller den karakter du ønsker at forbedre være et specifikt krav i forhold til det uddannelsesønske, du sidder med.
Der er løbende optag.

Tilmelding

 
 
For at tilmelde dig skal du sende din tilmeldingsblanket sammen med dit eksamensbevis til: 
Nørresundby Gymnasium og HF
Studievej 14
9400 Nørresundby.

NB: Selvom undervisningen foregår på Aalborg Handelsskole, skal ansøgningsskemaet sendes til Nørresundby Gymnasium, der står for koordineringen af tilmeldinger i Nordjylland.

Økonomi og SU

Uddannelsen er gratis, hvis du begynder senest to år efter, at du har afsluttet din gymnasiale uddannelse eller din erhvervsuddannelse. Er der gået længere tid, er brugerbetalingen på kr. 450,- pr. fag. 

Uddannelsen er desuden SU-berettiget, hvis du har 16 timer eller mere pr. uge, og ikke har gennemført fagene på samme niveau før (dvs. timer til karakterforbedring tæller ikke med). Dit forbrug af SU, mens du supplerer, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse. 

Endelig kan du søge om tilskud til transport efter gældende regler.

Få mere information

Vil du vide mere om GSK suppleringsfag, kan du kontakte skolens studievejledere. Du kan også læse mere og finde ansøgningsskemaer på www.gsdanmark.dk. 
Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Kurt Poulsen
Studievejleder
Tlf.: 27105974
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk