HGS / EUS forløb for studenter


Aktuelle kurser og enkeltfag
HGS / EUS-forløb for studenter
(2 kurser)
(11 hold)

Fra student til elevplads

Er du student fra STX, HTX, HF eller HHX, og vil du gerne supplere din uddannelse med fag og kompetencer fra handelsskolen? Et HGS/EUS-forløb er ideelt, hvis du ønsker en hurtig vej til en erhvervskarriere inden for kontor, handel eller butik.

HGS / EUS 5 ugerHGS / EUS 10 ugerElevplads og hovedforløb

Vælg dit forløb

HHX- eller STX-, HF- og HTX-elev?

Normalt tager skoleperioden på en erhvervsuddannelse mellem ½-2 år, men med en bestået studentereksamen har du mulighed for at reducere din skoleperiode. Er du student fra STX, HTX og HF er skoleperioden blot 5 uger, og forløbet er SU-berettiget.

Er du student fra HHX får du fuld merit for grundforløbet (gælder fra d. 1/8 2019 - indtil da skal du fortsat have et 5 ugers forløb). Som HHX-elev kan du derfor gå direkte i gang med hovedforløbet, der består af 1-2 års praktik i en virksomhed.

Selvstudium, klasse- eller fjernundervisning

Vi har tilrettelagt undervisningen, så du har mulighed for både at følge HGS/EUS som selvstudium, klasseundervisning eller fjernundervisning. Ved fjernundervisning kan du selv tilrettelægge, hvornår på dagen du ønsker at arbejde med opgaverne. Bor du i nærheden af Aalborg vil klasseundervisning dog være det mest oplagte valg.

NB. Ved branchen detail (butik) skal det uddannelsesspecifikke fag foregå i tidsrummet kl. 8 – 22 på skoledage. Det skyldes, at du skal logge på SIMU-virksomheder, der har forbindelse til andre skoler. Alle øvrige fag på detail kan du dog tilgå døgnet rundt.

Yderligere info

Aktuelle forløb

(11 hold)
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk