Hovedforløb for PIU-elever (fjernundervisning)


Aktuelle kurser og enkeltfag
Fjernundervisning for PIU-elever
(2 kurser)

5 gode grunde til at tage PIU-hovedforløbet hos os

  • Du kan tage din undervisning og eksamen online - spar rejsetid
  • Stor erfaring med online forløb – 148 elever gennemførte sidste forløb
  • Høj elevtilfredshed i evalueringer
  • Tæt samarbejde med PIU-sekretariatet i Silkeborg
  • Vi tilbyder et anerkendt EBBD+-bevis efter afslutning. Diplomet er anerkendt i EU, hvis du ønsker at søge job i udlandet eller vil læse på et europæisk universitet.

Et professionelt fjernundervisningsforløb

Forløbene hos os er nogle af Danmarks mest gennemprøvede fjernundervisningsforløb for PIU-elever. Som PIU-elev kan du følge dine skoleperioder via fjernundervisning. Du er med andre ord uafhængig af at skulle hjem for at tage dine skoleophold. Forløbet kan følges af alle, der er i PIU-forløb inden for specialerne kontor (administration) eller detail.

Aalborg Handelsskole var den første skole i Danmark, der udrullede 100% online undervisning for elever, der gennemfører en elevuddannelse med praktik i udlandet. Og mange elever ser det som en kæmpe fordel at kunne følge undervisningen online.

I skoleåret 2018/2019 har vi 180 tilmeldte elever til forløbet. Generelt blandt deltagerne i de tidligere forløb er der stor tilfredshed med uddannelsen. Nedenunder ses den seneste evaluering på en skala fra 0-5, hvor 5 er bedst.

Om uddannelsesforløbet

Vores uddannelsesforløb sikrer dig en fuld faglig elevuddannelse inden for hovedforløbsspecialet kontor (administration) eller detail. Alle faglærere på uddannelserne er specialister i netop deres fag og har mange års erfaring med deres område.

I forbindelse med dit fagprøveforløb får du en fast tilknyttet fagprøvevejleder, der også tager dig op til eksamen. I den uge, hvor du skriver din fagprøverapport, har du fri fra din praktikplads.

Online undervisning via Moodle

Al undervisning gennemføres i vores læringsværktøj Moodle. Her kan du bl.a. følge med i dit eget aktivitetsniveau og chatte med en underviser. Det er også i Moodle, at du modtager alle materialer samt afleverer dine opgaver. Der veksles mellem læsning, præsentationer, videoer, cases, opgaver, quizzer, livemøder m.m.

Få et anerkendt bevis

Tager du dit PIU-forløb hos os tilbyder vi samtidig et European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) certifikat. Dette diplom attesterer, at du har kompetencer inden for dit valgte speciale eks.  økonomi og fremmedsprog (kontor) og salg og drift af butik (detail) samt at du har opnået arbejdserfaring gennem et længerevarende praktikophold i et andet EU-land. European Business Baccalaureate Diploma+ vil derfor give dig meget større chancer på det europæiske arbejdsmarked, hvis du på et tidspunkt ønsker at søge et job i udlandet.

Aktuelle forløb

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk