Indledende erhvervsøkonomi

14-08-2018
Fjernundervisning
Kursuspris
Pris: kr. 3.000,00  

Indledende erhvervsøkonomi


Faget har til formål at give en grundlæggende
indsigt i regnskab og økonomi samt i
regnskabets registreringsmetoder og informationsværdi.

Faget giver de fornødne forkundskaber for
at gennemføre faget ”erhvervsøkonomi” i
akademiuddannelserne og dermed for at
påbegynde fagmodulrækken i retningen
”økonomi og ressourcestyring”.

Faget behandler følgende emneområder:
  • Virksomhedens retlige stilling, interessegrupper og værdiskabelse
  • Introduktion til regnskabslovgivningen
  • Årsregnskabet og registreringssystemet/bogholderiet
  • Periodeafgrænsning og vurdering af enkeltposter i regnskabet
  • Årsafslutning og regnskabsopstilling
  • Regnskabets informationsværdi og anvendelse
Faget giver endvidere en grundlæggende
øvelse i at anvende regneark i
økonomifagene.

Eksamen: ingen
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

14-08-2018

Slutdato:

18-09-2018

Tilmeldingsfrist:

08-08-2018

Kontakt:

Camilla Bach
Tlf.:9133 3302

Afholdelsesform:

Fjernundervisning

Min. antal deltagere:

Ikke angivet

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk