Indledende erhvervsøkonomi

Indledende erhvervsøkonomi


Faget har til formål at give en grundlæggende indsigt i regnskab og økonomi samt i regnskabets registreringsmetoder og informationsværdi.

Faget giver de fornødne forkundskaber for at gennemføre faget ”erhvervsøkonomi” i akademiuddannelserne og dermed for at påbegynde fagmodulrækken i retningen ”økonomi og ressourcestyring”.

Faget behandler følgende emneområder:
  • Virksomhedens retlige stilling, interessegrupper og værdiskabelse
  • Introduktion til regnskabslovgivningen
  • Årsregnskabet og registreringssystemet/bogholderiet
  • Periodeafgrænsning og vurdering af enkeltposter i regnskabet
  • Årsafslutning og regnskabsopstilling
  • Regnskabets informationsværdi og anvendelse
Faget giver endvidere en grundlæggende øvelse i at anvende regneark i økonomifagene.

Eksamen: ingen

Søg om tilskud

Beskæftigede kan søge omstillingsfonden om dækning af deltagerbetalingen. Kontakt os gerne for at høre mere.

Faget er med på positvlisten

Ledige kan deltage i faget via den regionale uddannelsespulje (positivlisten). Kontakt os gerne for at høre mere.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ingen fastlagt kursusudbud
Der er desværre ingen fastlagte kursusudbud af dette kursus. Ring til os på tlf. 9936 4740 for at høre mere om, hvornår vi forventer næste udbud vil finde sted.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk