Info for ledige


Har du brug for nye kvalifikationer? Vi har på Aalborg Handelsskole stor erfaring med at hjælpe ledige videre mod deres næste job. Et opkvalificeringsforløb over flere uger eller et målrettet specialkursus inden for f.eks. IT kan være en af de brikker, du mangler for at komme videre. 

Fælles for vores kursusforløb er, at du får styrket dine forudsætninger og du tilegner dig de faglige kvalifikationer, du har brug for i det nye job. Forløbene er sammensat, så de tilgodeser både dig, der ønsker et brush-up kursus og dig, der har et ønske om at skifte branche, og som måske mangler et grundlæggende kendskab til branchen. Kursusforløbene strækker sig normalt fra 1 til 6 uger - alt afhængigt af de enkelte faglige områder og mål.

Bemærk!

Er du nyledig og har ikke en uddannelse på et videregående niveau, kan du gøre brug af 6 ugers jobrettet uddannelse.

Ledige med en videregående uddannelse:
Såfremt du er aktiveringsberettigt, kan du deltage i de fleste kursustilbud via en jobplan. En jobplan kan udarbejdes såfremt du henvender dig til dit jobcenter.
Handelsskolen kan også hjælpe dig med at opsøge andre muligheder.


Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk