Innovative processer

Innovative processer


Innovation, forandringer og kreativ idégenerering

- i den administrative praksis

Har du brug for værktøjer til at sætte fokus på at få det bedste ud af den foranderlige arbejdsverden, du befinder dig i? Vil du gerne kunne anvende relevante værktøjer og kreative metoder, der indgår i innovationsprocesser? Vil du gerne have viden om innovationsprocessens forskellige faser til at finde nye løsninger på kommende problemer eller til udvikling af nye aktiviteter?

Kurset giver dig viden om og kompetencer til at være aktiv og relevant deltager i innovationsprocesser på arbejdspladsen. 

Kursus indhold

  • Får du værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til dit job
  • Lærer du at forstå og deltage aktivt i organisering og strukturering af arbejdsgange og dynamiske processer, der er relevante for din jobfunktion
  • Får du kendskab til værktøjer og metoder, som indgår i innovationsprocesser og kan identificere områder i den administrative praksis, der er egnede til at indgå i innovationsforløb
  • Lærer du aktivt at vurdere og anvende kreative metoder til at finde løsninger på problemer i forbindelse med nuværende eller kommende aktiviteter

Kurset foregår dels gennem teori, case opgaver, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Antal kursusdage

6 dage
Fagnummer 44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.
Fagnummer 47606

Innovative processer i den administrative praksis

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med, eller ønsker at arbejde med innovation. Deltageren kan, på baggrund af kendskab til relevante værktøjer og metoder, som indgår i innovationsprocesser, identificere hvilke områder i den administrative praksis, som er egnede til at indgå i et innovationsforløb. Herefter kan deltageren medvirke ved udarbejdelse af en handlingsplan for forløbet og på baggrund heraf deltage i gennemførelsen med henblik på at skabe forbedring inden for den administrative praksis inden for eget jobområde.
Fagnummer 47845

Innovation og kreativ idégenerering

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller skal arbejde med innovation og kreativ idégenerering ved udvikling af nye forretningsområder. Gennem viden om innovationsprocessens forskellige faser og metoder kan deltageren selvstændigt anvende de enkelte faser til analytisk problemløsning.
Deltageren kan endvidere aktivt vurdere og anvende kreative metoder til at finde løsninger på problemer i forbindelse med nuværende eller kommende aktiviteter til udvikling af nye forretningsområder.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ingen fastlagt kursusudbud
Der er desværre ingen fastlagte kursusudbud af dette kursus. Ring til os på tlf. 9936 4740 for at høre mere om, hvornår vi forventer næste udbud vil finde sted.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk