Intensiv face-to-face undervisning


Et godt tilbud til dig, der vil lære fremmedsprog på rekordtid.

Vi har på Aalborg Handelsskole gode erfaringer med intensiv sprogundervisning, hvor én eller flere deltagere i løbet af få uger bliver meget bedre til at kommunikere på et andet sprog. I undervisningen tages der udgangspunkt i deltagernes egne behov og arbejdsopgaver og sprogundervisningen strikkes naturligvis sammen, så den matcher den enkeltes sproglige niveau.

På de intensive kurser har du mulighed for at arbejde med såvel skriftlig som mundtlig fremstilling, ligesom der naturligvis også kan tages fat på den grammatiske del og det at skrive korrekt. Som kursusdeltager er du selv med til at bestemme sprogundervisningens form og indhold.

Intensiv undervisning på flere sprog

I Kursusafdelingen tilbyder vi intensive sprogkurser i engelsk og tysk.
 
Undervisningen tilrettelægges for enkeltpersoner eller mindre hold med fokus på de emner, deltagerne ønsker og har behov for.

Indhold i kursusforløbet

Ofte inddrages en kursusdeltagers daglige arbejdsopgaver på kurset.

Undervisningen kan f.eks. bygges op omkring følgende punkter:
- træning i hverdagskommunikation - spørgsmål/svar
- telefonsamtale - arbejdsrelateret
- forretningssprog/teknisk sprog/salg - arbejdsrelateret
- e-mails: læreren er med på sidelinjen med gode idéer og forslag ved daglig e-mailskrivning i 
  arbejdsregi.
- læsning og forståelse af skriftlige materialer, der anvendes i hverdagen.

Såvel mundtlig som skriftlig kommunikation kan indgå i kursusforløbet.

Kursusopstart

Inden kursusstart aftales der et formøde mellem dig som kursusdeltager og underviseren. Her afklares kursets overordnede indhold og niveau i forhold til dine kompetencer og forventninger til kurset.

Undervisning

Undervisningen kan gennemføres hos virksomheden eller i Kursusafdelingen på Aalborg Handelsskole - og på tidspunkter, der passer deltagerne.

Dato og tid

Aftales for det enkelte forløb

Pris

Afhængig af kursusomfang. Aftales forud for det enkelte forløb.

Varighed

Tilpasses individuelt

Tilmelding og yderligere oplysninger

Få yderligere oplysninger om intensiv face-to-face undervisning - kontakt chefkonsulent Hanne Christensen på tlf. 2788 6018  eller e-mail hac@ah.dk
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk