Kommunikation og konflikthåndtering - service

25-01-2018
Daghold
26-02-2018
Daghold
23-04-2018
Daghold
04-06-2018
Daghold
04-09-2018
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 354,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 1.980,50  

Kommunikation og konflikthåndtering - service


Kurset er for dig, der ønsker enkle redskaber og teknikker til håndtering af konflikter.

Indhold

  • At anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter
  • At anvende den rette adfærd i konfliktsituationer
  • Om menneskers forskellige roller og psykologiske spil
  • At skelne mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd.
  • At anvende samtaleteknik og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig måde

Antal kursusdage

3 dage.
Fagnummer 44853

Kommunikation og konflikthåndtering - service

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser. Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.
Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.
Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

23-04-2018

Slutdato:

25-04-2018

Tilmeldingsfrist:

22-04-2018

Varighed:

3 dage

Kontakt:

Tina Nørgaard
Tlf.:91333301
tinn@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk