Kompetencefonde - få støtte til uddannelse


Medarbejdere ansat inden for et fagligt område omfattet af overenskomstmæssige rettigheder til efteruddannelse har efter 9 måneders ansættelse ret til 2 ugers (10 dage) selvvagt uddannelse. Det sker både for at sikre, at virksomheden får en ny viden i forhold til de daglige arbejdsopgaver, men også for at sikre medarbejderens værdi på arbejdsmarkedet.

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til kurser og uddannelser i kompetencefonde. Fondene er et resultat af overenskomstfornyelsen tilbage i 2007 og giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse. 

Aftalen om kompetencefondene blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten, og den indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse. Virksomhederne betaler til ordningen gennem et bidrag, der indgår i en kompetencefond.  

Det årlige bidrag til kompetenceudviklingsfondene per medarbejder varierer for de enkelte overenskomster.

Har virksomheden mere end 100 medarbejdere beskæftiget, som er omfattet af overenskomsten, kan virksomheden lave sin egen kompetencefond og selv administrere midlerne.

Hvad kan der søges tilskud til?

Det er først og fremmest AMU-kurser, akademikurser og gymnasiale enkeltfag samt kurser, der styrker medarbejdere med læse- eller regneproblemer, der kan søges tilskud til gennem kompetencefondene.

Det varierer fra fond til fond, hvordan der ansøges.

Hvordan kommer du videre?

Første step for dig, der endnu ikke benytter kompetencefonde, er, at søge oplysninger om netop jeres kompetencefond inden for jeres overenskomstområde.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk