Kompetenceløft målrettet jobs i den offentlige sek

11-06-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 1.612,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 7.377,15  

Kompetenceløft målrettet jobs i den offentlige sek


Udflytning af en lang række statslige arbejdspladser giver i disse år løbende nye jobåbninger i Nordjylland. Kunne du tænke dig at komme et skridt nærmere jobs i det offentlige? Så er dette kursus til dig.
Der vil nu og i fremtiden blive slået ledige stillinger op til en lang række statslige arbejdspladser i Nordjylland, og søger du en af disse, vil det være en fordel, at du har opkvalificeret dig inden for den offentlige sagsbehandling. Du vil med dette kursus stå bedre både på det personlige og faglige plan, så du mulighed for at matche nogle af kravene på offentlige arbejdspladser.

Indhold

 • Offentlighedsloven
 • Borgerservice
 • Professionel udførelse af myndigheds- og serviceopgaver
 • Håndtering af rollen som både magtudøver og serviceorgan
 • Sagsbehandling
 • Retssikkerhed
 • Forståelse for og anvendelse af forvaltningsloven samt behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven samt databeskyttelsesforordningen
Derudover får du styrket dine kompetencer omkring 
 • Samarbejde
 • Kommunikation, både skriftligt og face-to-face
 • Konflikthåndtering

På kurset veksles der mellem teori og praktiske øvelser med udgangspunkt i cases fra den offentlige sektor.

Du kan tilmelde dig hele kurset eller sammensætte de moduler eller fag, der er relevante for netop dig.

   

  Antal kursusdage

  12 dage
  Fagnummer 44723

  Dialog og samarbejde i den offentlige forvaltning

  Varighed: 2 dage
  Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til kontoruddannede medarbejdere eller medarbejdere med lignende kvalifikationer, som arbejder med administrative opgaver i den offentlige forvaltning såvel centralt som decentralt. Deltageren kan betjene borgeren på en respektfuld og professionel måde, under hensyntagen til borgerens individuelle behov i kontakten med den offentlige forvaltning.

  Deltageren kan indgå i et anerkendende og konstruktivt samarbejde med borgere/brugere, andre myndigheder og kolleger.

  Deltageren kan arbejde tværfagligt og helhedsorienteret for at yde den bedste service til borgerne.

  Desuden kan deltageren, via viden om konflikttemaer og aktiv lytning, håndtere konflikter i forhold til både interne og eksterne samarbejdsparter.
  Fagnummer 44853

  Kommunikation og konflikthåndtering - service

  Varighed: 3 dage
  Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser. Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.
  Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.
  Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.
  Fagnummer 45352

  God forvaltningsskik og administrativ praksis

  Varighed: 2 dage
  Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til kontoruddannede medarbejdere og medarbejdere med lignende kvalifikationer, som arbejder med administrative opgaver i den offentlige forvaltning såvel centralt som decentralt. Deltageren kan udføre både myndighedsopgaver og serviceopgaver under hensyn til reglerne om god forvaltningsskik.
  Deltageren kan i sit daglige arbejde og i forhold til borgere og brugere anvende forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, notatpligt, partshøring, begrundelse og klagevejledning.
  Fagnummer 47297

  Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

  Varighed: 1 dag
  Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde. Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.
  Fagnummer 47299

  Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

  Varighed: 2 dage
  Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med skriftlig kommunikation. Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner skrive på et retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster.
  Endvidere har deltageren kendskab til kilder, og kan anvende disse til at hente orientering om nye sproglige udviklinger, fx anvende elektroniske og andre opslagsværker med henblik på at have opdateret viden om sproget og sprogbrug.
  Fagnummer 48653

  Håndtering af personoplysninger

  Varighed: 2 dage
  Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte administrative medarbejdere i større eller mindre institutioner og virksomheder, der arbejder med personoplysninger. Deltageren kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven samt databeskyttelsesforordningen og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger.

  Deltageren kan identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger i de administrative opgaver.

  Deltageren kan fastlægge procedurer i de administrative opgaver for berigtigelse og sletning af data samt håndtering ved databrud.

  Deltageren kan anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra Datatilsynet i relation til de administrative opgaver.
  Kursusagent
  Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
  Næste hold start:

  11-06-2019

  Slutdato:

  27-06-2019

  Tilmeldingsfrist:

  10-06-2019

  Varighed:

  12 dage

  Kontakt:

  Janne Lund Bech
  Tlf.:2788 6014
  jlb@ah.dk

  Undervisningssted:

  Aalborg Handelsskole
  Langagervej 16
  9220 Aalborg Ø

  Afholdelsesform:

  Dagundervisning

  Min. antal deltagere:

  16

  Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk