Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom - AMU kursus


For dig, der gerne vil have et større kendskab til at kontere og bogføre. På kurset lærer du at arbejde under hensyntagen til juridiske ejerforhold, lovgivning, god bogføringsskik, kontoplaner og momsregler med at kontere og bogføre køb, salg, finansiering og drift af biler og fast ejendom og omkostninger vedrørende lejede lokaler.

Antal dage

2 dage (4 kursusaftener)

AMU-pris

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk