Kulturafstemt kommunikation i salg og service

10-01-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 236,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 1.205,90  

Kulturafstemt kommunikation i salg og service

Fagnummer 47295

Kulturafstemt kommunikation i salg og service

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med kommunikation, salg og service tværkulturelt nationalt og internationalt. Deltageren kan kommunikere målrettet i en salgs- eller servicesituation, ved at anerkende kunders eller andre samarbejdspartneres kulturbaggrund og forventninger til kommunikationssituationen. Herunder kan deltageren anvende redskaber, fx fortolkningsmodeller, erfaringspositioner, kommunikationsmodeller til at afkode og analysere kulturmødet mellem kunder og sig selv. Endvidere kan deltageren vise respekt for kundens grænser samt vise indsigt i og forståelse for, hvad kulturforskelle indebærer i mødet med andre kulturer og således kommunikere målrettet og kulturafstemt med henblik på at imødekomme virksomhedens servicemål og høj grad af kvalitet i kommunikationen.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

10-01-2019

Slutdato:

11-01-2019

Tilmeldingsfrist:

14-12-2018

Varighed:

2 dage

Kontakt:

Maria Rytter Dolbak
Tlf.:9133 3303
mrd@ah.dk

Undervisningssted:

Ekstern afholdt
Willemoesvej 1
9850 Hirtshals

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk