Kurser med og uden tilskud


Helt overordnet udbyder vi tre typer af kurser:
  • Tilskudsberettige kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser også kaldet AMU-kurser)
  • Kurser uden tilskud
  • Kurser i Åbent læringscenter 
Kurserne gennemføres både som åbne plankurser og holdforløb for virksomheder. AMU-kurserne er konkrete udvalgte kurser, hvor der er offentlig støtte, og de er derfor oftere billigere end andre kurser. 

Ved kurser uden tilskud skal du betale den fulde kursuspris. Til gengæld får du her større frihed i forhold til indhold og muligheder. 

Ved kurserne i Åbent Læringscenter foregår indlæringen i eget tempo med selvinstruerende materialer. For folk i job kan uafhængigheden af klasseundervisningen være en fordel, da den bedre giver mulighed for at kombinere kursusforløbet med erhvervsarbejde.

Tilskudsberettige kurser (AMU-kurser)

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er korterevarende kurser/uddannelser inden for mange forskellige brancher – herunder detail, økonomi, it, sprog, ledelse, HR, kommunikation m.v. Kurserne strækker sig typisk fra 1-5 dage og op til 30 dage for enkelte udviklingsforløb.

AMU-kurserne (arbejdsmarkedsuddannelser) udbydes som dagskurser og som sammensatte kursuspakker, der retter sig mod bestemte jobtyper. Kursuspakkerne er oplagte, hvis du eksempelvis ønsker at opkvalificere dig eller skifte job/branche.

Alle kan deltage på AMU-uddannelser uanset alder, stilling og uddannelsesmæssig baggrund. Kurserne er dog udviklet særligt med henblik på at opfylde behovet for efteruddannelse hos faglærte og ufaglærte med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse.

Til AMU-kurserne ydes der offentlig støtte, og de er derfor normalt billigere end andre kurser. Derudover kan du søge løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), hvis du er i arbejde og ellers er inden for målgruppen. Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse eller ledig med ret til aktivering, kan du deltage gratis. 

Kurser uden tilskud

Kurser uden tilskud er for personer eller virksomheder med specifikke interesser og behov. Her kan indholdet skræddersys de enkelte hold eller den enkelte virksomhed. Kurserne spænder vidt fra IT-kurser, sprogkurser, salgs og kommunikationskurser og regnskabskurser til hukommelsesteknik og kurser i medarbejderudviklingssamtaler. 

Kurser i Åbent Læringscenter

I Kursusafdelingen ved vi, at ikke to mennesker lærer ens.  I Åbent Læringscenter kan du derfor arbejde i dit helt eget tempo med selvinstruerende materialer og/eller web-baseret materiale inden for de områder, du gerne vil blive klogere på. Vi tilbyder her kurser inden for IT og grundlæggende regnskab.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk