Kvalitet og åbenhed


I Center for Karriere og Uddannelse gør vi meget for at sikre, at vores kurser og uddannelser har en høj kvalitet. Det sker bl.a. ved at evaluere hvert enkelt kursus- og uddannelsesforløb. Her anmoder vi alle kursister om at evaluere kurset, undervisningen og vores faciliteter. Formålet med evalueringerne er at sikre, at vores undervisningsforløb altid ligger i markedets bedste ende. Desuden giver evalueringerne også vores kursister mulighed for at bidrage med idéer og forslag, der kan forbedre og udbygge vores undervisningsforløb i fremtiden.

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har deres eget kvalitetssikringssystem, der gælder alle AMU-uddannelser. En samlet oversigt kan findes på www.viskvalitet.dk.

Alle kursister, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse. Det samme gælder for en repræsentativ del af de virksomheder, der har haft medarbejdere på en arbejdsmarkedsuddannelse. For at gøre målingerne sammenlignelige og sikre anonymitet, er resultaterne kun tilgængelige på VisKvalitet.dk når minimum 35 deltagere har besvaret en evaluering eller fem virksomheder har svaret på en tilsvarende virksomhedsevaluering.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk