Ledernes Værktøjskasse

Ledernes Værktøjskasse

Fagnummer 40628

Lederens redskaber til kompetenceudvikling

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan anvende relevante kompetenceudviklingsmetoder og herved bidrage til sikring af sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål og medarbejdernes individuelle udviklingsbehov.

Deltageren kan anvende redskaber til at motivere kortuddannede medarbejdere til kompetenceudvikling.

Deltageren kan, gennem viden om in- og eksterne læringsformer og tilpasset den enkelte medarbejders forudsætninger, planlægge effektive læringsaktiviteter på individniveau, som led i etablering af en læringskultur.

Deltageren kan opgøre udbyttet af gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter.

Deltageren har viden om, hvordan kompetenceudvikling kan dækkes gennem arbejdsmarkedsuddannelserne.
Fagnummer 47297

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde. Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.
Fagnummer 47750

Medarbejderinvolvering i ledelse

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Deltageren kan skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Deltageren er bevidst om sin egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces og om faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø inden for eget arbejdsområde.
Fagnummer 47751

Kommunikation som ledelsesværktøj

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ingen fastlagt kursusudbud
Der er desværre ingen fastlagte kursusudbud af dette kursus. Ring til os på tlf. 9936 4740 for at høre mere om, hvornår vi forventer næste udbud vil finde sted.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk