Ledernetværk Nord


Center for Karriere & Uddannelse er tovholder og facilitator for Ledernetværk Nord, der er forankret i VEU-center Aalborg/Himmerland.

Her har du mulighed for at få styrket dine ledelsesmæssige værktøjer i et ledernetværk med andre lokale ledere fra Nordjylland. Udbyttet er ny inspiration og udvidelse af dit netværk – og din deltagelse er gratis!

Såvel nye som erfarne ledere kan have brug for et rum, hvor man kan reflektere over hverdagens forandringer, hente ny inspiration og stille skarpt på de ledelsesfaglige udfordringer.

Med Ledernetværk Nord får du et personligt og fagligt frirum til meningsudveksling, videndeling, sparring og ikke mindst en vigtig mulighed for at skabe relationer til de øvrige deltagere. 

Aktuelle forløb

Løbende Optag
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk