Lederskab i praksis

Lederskab i praksis


På "lederskab i praksis" går vi i dybden med lederens evne til at skabe værdi for både virksomhed og medarbejdere på samme tid. Vi tager fat i emner som virksomhedskultur, teambuilding, coaching og forandringer.

Trivsel og arbejdsglæde for såvel leder som medarbejder vil være et gennemgående tema under hele forløbet, og vi tager udgangspunkt i din dagligdag, så det praksisnære kommer i centrum.

Kurset drejer sig om at udvikle dig som leder efter principperne i værdibaseret og anerkendende ledelse.

Kurset er på 16 dage og er delt i 6 moduler fordelt over et år. Det betyder at du får tid til at reflektere over og vurdere din udviklingsproces og mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem undervisningsdagene.

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Denne ledelsesform skal sikre, at alle medarbejdere kan identificere sig med virksomhedens mål og midler – da disse igen tager sit afsæt i de samme værdier.

Den værdibaserede ledelse går hånd i hånd med den anerkendende ledelse, hvor fokus er på muligheder, ressourcer og udvikling frem for fejl, problemer og placering af ansvar.

Både den værdibaserede og den anerkendende ledelse har været væsentlige mantraer i erhvervslivet i de senere år. Når værdierne er bevidst forankrede i alle aspekter af virksomhedens aktiviteter, frigøres der ressourcer i organisationen. Holdninger, adfærd, arbejdsglæde og forandringsparathed er blot nogle af de elementer, som påvirkes i positiv retning.

Denne uddannelse vil gøre dig som leder i stand til at bidrage positivt til udførelsen af værdibaseret og anerkendende ledelse.

Om kurset

Kurset er på 16 dage og er delt i 6 moduler fordelt over et år. Det betyder at du får tid til at reflektere over og vurdere din udviklingsproces, og samtidig får du mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem undervisningsdagene.

Moduler

Modul 1: Fokus på værdier og kultur
Modul 2: Fokus på ledelse af teams
Modul 3: Fokus på anerkendende ledelse
Modul 4: Fokus på medarbejdersamtaler
Modul 5: Fokus på coaching
Modul 6: Fokus på ledelse af forandringer

Varighed

16 dage

Pris

Deltagerbetaling udgør i alt kr. 2.752,-.
 
Prisen forudsætter, at du er inden for AMU-målgruppen, hvilket vil sige, at dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Pris uden for AMU-målgruppen er kr. 9.250,70.

For deltagere i VEU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse).

Ledige med ret til aktivering kan deltage gratis, idet jobcentret betaler den fulde kursuspris.
 
Fagnummer 40446

Gennemførelse af personalesamtaler

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere med personaleansvar. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan i ledelsesfunktionen afholde relevante personalesamtaler på det operationelle niveau, herunder ansættelses- og afskedigelsessamtaler med medarbejdere.

I jobfunktionen indgår:
· Fastlæggelse af de forskellige personalesamtalers formål og indhold
· At samtalen har værdi for begge parter
· Kendskab til faktorer, der skaber en god personalesamtale
· Anvendelse af relevant interview- og spørgeteknik
Fagnummer 42833

Anerkendende ledelse

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse.

Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.
Fagnummer 43572

Ledelse af forandringsprocesser

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .
Fagnummer 43573

Ledelse af teams/produktionsgrupper

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.
Fagnummer 44633

Coaching som ledelsesværktøj

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan på et grundlæggende niveau planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling.
Deltageren kender og kan anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer f.eks. i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching.
Deltageren kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle niveau, og implementere metoden overfor medarbejdere.
Fagnummer 45368

Værdibaserede arbejdspladser

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. På baggrund værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter kan deltageren medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål kan deltageren agere som værdiagent herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Ingen fastlagt kursusudbud
Der er desværre ingen fastlagte kursusudbud af dette kursus. Ring til os på tlf. 9936 4740 for at høre mere om, hvornår vi forventer næste udbud vil finde sted.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk