Ret til efteruddannelse?


Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse?

Er du ledig og medlem af en A-kasse, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag. Det er dog en betingelse, at:
  • du ikke har en uddannelse, der overstiger fagligt niveau eller har en kortere videregående uddannelse, som overbygning på en faglig uddannelse

Langt de fleste kursusforløb er sammensat, så du kan benytte dig af din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse for nyledige i 1. ledighedsperiode. Er du i 2. ledighedsperiode, eller har du brugt din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte dit Jobcenter for at høre, om du kan deltage.

Hvilke uddannelser kan vælges?

Uddannelserne/kurserne skal vælges fra en landsdækkende positivliste, som bl.a. findes på Jobnet. Der kan kun vælges én kursuspakke. 

Økonomi

Deltager du på kurser med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er kurset gratis. Jobcenteret betaler for kurset.

Deltager du på jobrettet uddannelse, modtager du sædvanlig dagpengesats. 

Befordringsgodtgørelse og tilskud til kost og logi

Under 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få befordringsgodtgørelse fra A-kassen til din deltagelse - dog ikke for de første 24 km.

Hvis du har over 60 km til uddannelsesstedet, kan du søge tilskud til kost og logi ved deltagelse i AMU-kurser. Du kan læse mere om regler og satser på www.veug.dk. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedr. din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk