Matematik B - enkeltfag

Løbende optag
Daghold
Åbent læringscenter
Løbende optag
Fjernundervisning
Kursuspris
Pris: kr. 1.000,00   Fjernundervisning: kr. 2.000,00  

Matematik B - enkeltfag


I matematik B arbejder du med en række matematiske tankegange, begreber og metoder og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler. Du bliver bl.a. i stand til at overskue, analysere og vurdere problemstillinger fra faget både i hverdagen og i erhvervsmæssig eller studiemæssig sammenhæng.

Du vil bl.a. få undervisning inden for emneområderne:

 • regningsarternes hierarki, herunder løsning af ligninger med grafiske og simple analytiske metoder og med it-værktøjer
 • grundlæggende funktionskendskab, herunder bl.a. lineære funktioner og andengradspolynomier
 • differentialregning
 • finansiel regning
 • beskrivende statistik, herunder udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og grafisk præsentation
 • grundlæggende sandsynlighedsregning

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Deadline for sommereksamen 2019 er opstart senest den 8. april 2019, hvis man læser det fuldtid og læser du det på deltid er opstart senest den 1. april 2019.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.


Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

 • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag.
 • Vi gør opmærksom på, at du som fjernkursist, skal tilkøbe CAS-værktøjet Nspire der pt. Koster 163 kr. for et års licens. Aalborg Handelsskole giver dig gratis adgang til Nspire hvis du tager faget i Åbent Læringscenter.

 • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

 • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.
 • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 125 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.  

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget matematik B skal du have færdigheder svarende til matematik på C-niveau.

Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Næste hold start:

Løbende optag

Slutdato:

-

Tilmeldingsfrist:

-

Kontakt:

Maria Rytter Dolbak
Tlf.:9133 3303

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

Ikke angivet

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk