Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

03-06-2019
Daghold
07-10-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 620,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 3.080,00  

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere


- En vej til integration, fastholdelse og erfaringsudveksling
 
Socialt ansvarlige virksomheder har brug for mentorer.
 
En mentorordning i jeres virksomhed signalerer professionalisme og socialt ansvar. Mentorordningen sikrer erfaringsudveksling, når nye medarbejdere modtages og oplæres.
 
En mentor kan sikre implementering af forandringer og optimal sidemandsoplæring.

Hvad er Mentorordning?

En mentorordning
 • Sikrer erfaringsudveksling, når nye medarbejdere modtages og oplæres - og forhindrer at viden går tabt, når medarbejdere med høj anciennitet går af
 • Forbedrer integrationen af nye medarbejdere - og mindsker medarbejderomsætningen
 • Giver mulighed for at rekruttere bredere - og fastholde nuværende medarbejdere, f.eks. seniorer
 • Sender et professionelt signal til omverdenen - og sætter internt fokus på værdier og mangfoldighed
 

Du lærer på kurset om

 • Mentorens mange roller
 • Aktiv lytning, feedback, sparring og coaching
 • Motivation og konflikthåndtering
 • Forskellige måder at kommunikere og lære på
 • Hvordan menneskers forskelligheder har indflydelse på samarbejdet
 • Håndtering af svære situationer og udfordrende problemstillinger

Hvem kan blive Mentor?

Deltagerprofil
 • Du har god erfaring i dit job
 • Du er godt hjemme i din virksomheds historie, værdier og kultur
 • Du indgår frivilligt i rollen som mentor
 • Du savner redskaber til at virke som mentor for en ny kollega
 • Du kan lide at lære fra dig og hjælpe nye kolleger
 • Du har lyst til at gøre en forskel og til at arbejde med dig selv

Kursets varighed

5 dage

Undervisningen finder sted på

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
Fagnummer 40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Varighed: 5 dage
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod erfarne medarbejdere både faglærte og ufaglærte, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur. Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

03-06-2019

Slutdato:

07-06-2019

Tilmeldingsfrist:

02-06-2019

Varighed:

5 dage

Kontakt:

Janne Lund Bech
Tlf.:2788 6014
jlb@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

1

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk