Akademifag - søg støtte fra omstillingsfonden

14. november 2018

Du har nu mulighed for at søge den såkaldte omstillingsfond ved deltagelse i akademifag – dog ikke indledende fag. Der kan søges om 10.000 kroner pr. kalenderår. Der gives tilskud så længe fonden har midler.

Du skal være beskæftiget lønmodtager for at kunne søge fonden. Ansøgere med en videregående uddannelse kan dog ikke komme i betragtning.

Når du er tilmeldt et fag på Aalborg Handelsskole, modtager du en tro og love erklæring, som skal indsendes i udfyldt stand til skolen. Skolen foretager derefter den videre ansøgning. Du kan også selv downloade tro og love erklæringen og indsende den. Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk