Nye regler for 6 ugers jobrettet uddannelse

28. marts 2017

1. marts 2017 trådte nye regler for 6 ugers jobrettet uddannelse i kraft. Det tidligere krav om at vælge enten ét kursus eller ét uddannelsesforløb fra positivlisten er nu ophævet. Som ledig kan du fremover frit kombinere relevante kurser fra positivlisten - dog inden for samme erhvervsgruppe.

Vi har i den forbindelse gennemgået vores forløb og vil komme med nye spændende udbud for andet halvår 2017. Indtil da udbyder vi flere sammensatte forløb, hvor alle AMU-kurserne fremgår af den landsdækkende positivliste.

Se vores jobrettede kurser >>
Download:    Faktaark - nye regler for 6 ugers jobrettet uddannelse (329 Kb)
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk