Optimering af arbejdsprocesser

29-10-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 496,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 2.565,40  

Optimering af arbejdsprocesser


Optimering er en administrativ kernekompetence, der får stadig større betydning, og en kompetence, der kan betyde afgørende forskel for virksomhedens forretningsgrundlag.
På kurset opnår du metoder og værktøjer til optimering af administrative arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, og hvordan disse kan bidrage til effektivisering.
Kurset har fokus på nyeste trends og konkrete værktøjer, herunder f.eks. at udnytte IT-værktøjer optimalt.

Kursus indhold

  • At kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og udregne de økonomiske påvirkninger heraf.
  • At anvende relevante værktøjer til optimering, herunder IT-værktøjer til mødehåndtering, aftalestyring, adresselister og lignende
  • At minimere ”tidsrøvere”, der hindrer effektivitet i arbejdsdagen, herunder håndtere mails, møder, kolleger m.v. på en effektiv og optimal måde.
  • At vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre funktioner i virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed.
  • At udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering af administrative arbejdsgange og dens betydning for andre personalegruppers arbejde.

Mål

Du vil efter deltagelse kunne omsætte nyeste viden til konkret at optimere dine egne arbejdsprocesser. Du vil dermed kunne opnå en aktiv rolle i at være med til at tegne en stærk og synlig faglig profil af den administrative medarbejder.
Kurset afholdes som en vekslen mellem teoretiske begreber, case opgaver og praktiske øvelser.

Antal kursusdage

4 dage
Fagnummer 40370

Lean i administrative funktioner

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver, der skal deltage i lean-processer. Deltageren har basal viden om lean-værktøjer og kan vurdere betydning af at iværksætte lean-processer i egne administrative arbejdsfunktioner. Deltageren kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og vælge arbejdsprocesser, der er velegnet som udgangspunkt for en optimering.
Fagnummer 40371

Optimering ved 5S af den administrative funktion

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver, der skal deltage i lean-processer. Deltageren kan analysere de administrative arbejdsgange, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen og kan på den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S.
Fagnummer 40372

Lean-kortlægning af værdistrøm i administration

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver. Deltageren kan kortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne. Med baggrund i de processer givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

29-10-2019

Slutdato:

01-11-2019

Tilmeldingsfrist:

22-10-2019

Varighed:

4 dage

Kontakt:

Janne Lund Bech
Tlf.:2788 6014
jlb@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk