Projektlederuddannelsen – efterår 2011


På projektlederuddannelsen er der midt i rækken af opgaver og analyser også indlagt forskellige praktiske øvelser. Som her et projekt, hvor deltagerne er delt i 4 projektgrupper, og hvor de skal konkurrere mod hinanden om at bygge den største og mest holdbare bro. På projektlederuddannelsen er der midt i rækken af opgaver og analyser også indlagt forskellige praktiske øvelser. Som her et projekt, hvor deltagerne er delt i 4 projektgrupper, og hvor de skal konkurrere mod hinanden om at bygge den største og mest holdbare bro.
Hver gruppe skal planlægge og beskrive alle væsentlige handlinger i projektets forskellige faser, føre logbog over deres beslutninger, og efterfølgende arbejde med casen ift. flere analyseværktøjer, gruppeprocesser og den samlede projektplan. Til slut bygges og afprøves broen. Dermed sker indlæringen på flere niveauer. Hver gruppe skal planlægge og beskrive alle væsentlige handlinger i projektets forskellige faser, føre logbog over deres beslutninger, og efterfølgende arbejde med casen ift. flere analyseværktøjer, gruppeprocesser og den samlede projektplan. Til slut bygges og afprøves broen. Dermed sker indlæringen på flere niveauer.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk