Salg og Service C – enkeltfag


Salg og service C giver dig en teoretisk og praktisk indsigt i bl.a. producentmarkedet, målgrupper og markedsføring. Målet med undervisningen er, at du bl.a.

  • får et grundlæggende kendskab til producentmarkedet
  • får indsigt i begrebet branding
  • kan anvende markedsanalyse i praktiske og teoretiske sammenhænge
  • kan bruge din viden om målgruppe og segmentering i det praktiske arbejde
  • kan anvende markedsføring i brancherelevante sammenhænge

Undervejs i faget skal du gennemføre et projekt, hvor de modeller, der er gennemgået i undervisningen, skal bruges på en konkret problemstilling.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i projektet. 

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:
  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.
  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 25 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.  

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen og have færdigheder svarende til Salg og Service på D-niveau.

Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk