Samfundsfag C – enkeltfag


I samfundsfag på C-niveau får du en grundlæggende viden om økonomiske og politiske faktorer og deres indflydelse på den nationale og internationale samfundsudvikling.

Ud fra en viden om sociologi, økonomi og politik lærer du at forstå og redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger. Du vil også kunne diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og forklare sociale og kulturelle mønstre.

I undervisningen kigger vi bl.a. nærmere på områderne:

  • Centrale aktører globalt (herunder EU)
  • Politiske institutioner og beslutningsprocesser
  • Politiske ideologier som fx konservatisme, liberalisme og socialisme
  • Økonomien i samfundet

Undervisningen indeholder elementer fra politik, økonomi og sociologi, så du får en forståelse for sammenhængen mellem de generelle teorier og de faktiske samfundsforhold.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. 

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:
  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.
  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 50 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.  

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen og have færdigheder svarende til samfundsfag på D-niveau.

Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk