Tysk B - enkeltfag


I faget tysk på niveau B som er en fortsættelse af niveau C - lærer du:

  • at forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
  • at læse og forstå lettere, nyere, autentiske tysksprogede tekster
  • at udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.
  • at redegøre for aktuelle samfunds- og erhvervsforhold i Tyskland og øvrige tysksprogede lande i mundtlig og skriftlig kommunikation.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen
 

Deadline for sommereksamen 2019 er opstart senest den 1. april 2019.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:
  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.
  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 125 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget Tysk niveau B skal du have afsluttet Tysk niveau C.
Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk