Afsætning A - enkeltfag


I Afsætning A arbejder vi med virksomhedens relation til sin omverden – nationalt og globalt. Afsætning giver viden, kundskaber og færdigheder om hvordan virksomheder analysere markedsmuligheder, samt hvordan den markedsfører sig nationalt og globalt.

Formålet med undervisningen er at udvikle din evne til at arbejde selvstændigt, innovativt og i faglige samspil med problemstillinger vedrørende afsætning.

I undervisningen vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse.
  • En virksomheds interne og eksterne situation samt strategi.
  • Hvordan virksomheden segmenterer markedet og positionerer sig.
  • Hvordan virksomheden kan sammensætte marketingmixet.

I Afsætning A arbejde du med et internationalt mindset. Der inddrages derfor flere internationale aspekter i materialet.  

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Deadline for tilmelding, hvis du skal til eksamen til vintertermin 2018 er d. 8. oktober 2018.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:
  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.
  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds. 

Varighed

Du skal påregne at bruge ca. 150 timer på dette fag. Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at tilegne dig stoffet. 

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have færdigheder svarende til afsætning på B-niveau. 

Studievejledere - enkeltfag og fjernundervisning
Mette Melgaard
Studievejleder
Tlf.: 91333362
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Tlf.: 27105961
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk