Grundlæggende administration


Udvid dine muligheder i flere brancher med grundlæggende administration

Ønsker du at få indsigt og færdigheder inden for administration? Alle virksomheder har brug for medarbejdere, der kan håndtere alsidige opgaver inden for administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig til et job i denne retning, har vi dette grundlæggende kursus til dig.
 
Du bliver klædt på inden for IT, kommunikation og regnskab, så du vil kunne varetage opgaver inden for administration. Du får værktøjer og træning i skriftlig kommunikation og tekstformulering, brug af tekstbehandling, regneark, præsentationsprogrammer og internettets mange muligheder. På regnskabsdelen vil du kunne behandle kontotyper og kasserapporter, du lærer fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens daglige bogholderi. Desuden får du træning i engelske termer på grundlæggende niveau, så du kan udføre udvalgte opgaver i virksomheder, der samarbejder med engelsktalende partnere eller er en del af en international koncern.

Kursus indhold

Modul 1 – Anvendelse af de nyeste IT-værktøjer – 9 dage

Tekstbehandling – Word

 • Du lærer basisfunktioner I Word til indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag, herunder redigeringsfaciliteter, margener, stavekontrol, skemaer og opstillinger.

Regneark – Excel

 • Du lærer basisfunktioner I Excel til at oprette nye og redigere eksisterende regneark samt at oprette enkle former, sortere og filtrere data samt definere udskrifter.

E-mail – Outlook

 • Du lærer at anvende mailsystem, herunder formulering af gode og læsevenlige mails, sende og modtage mails, anvende links og vedhæftede filer samt benytte kalendersystemet til opgavestyring.

 

Informationssøgning på internettet

 • Du lærer hurtigt og rationelt at søge informationer på internettet, herunder at oprette søgekriterier og forståelse af internettets centrale betydning som informationskilde.

Præsentationsprogram – PowerPoint

 • Du lærer at fremstille flotte PowerPoint præsentationer til f.eks. informationsskærme og salgspræsentationer. Du vil kunne anvende værktøjets layoutprincipper og tilrettelægge præsentationen i forhold til formålet og virksomhedens behov.

MODUL 2 – Skriftlig kommunikation, referatteknik og mødeplanlægning – 15 dage

 • Du lærer at skrive på et retskrivningsmæssigt og korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster, og du får kendskab til sproglige udviklinger og opslagsværker.

 • Du lærer at formulere tekster til såvel internt som eksternt brug i et flydende og letforståeligt sprog under hensyntagen til målgruppe og virksomhedens profil.

 

 • Du lærer at skrive forskellige typer af referater fra bl.a. møder og samtaler og kan ved hjælp af lytte- og notatteknikker fastholde det væsentlige. Du bliver bevidst om, hvad referatet efterfølgende skal anvendes til og kan afpasse sprog, indhold, opbygning og distributionsform hertil, under hensyntagen til mødetype og målgruppe.

 

 • Du lærer at tilrettelægge og udføre administrative opgaver i forbindelse med møder og konferencer og opfølgning på aktiviteterne.

 

 • Du lærer at sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, herunder at anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål. Du lærer om kropssprog, aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt at give konstruktiv feedback, så de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

 

 • Du lærer om engelske termer inden for administration og service.  Du lærer at anvende sproget i forhold til målgruppen, sted og medie.

MODUL 3 – Introduktion til virksomhedens daglige bogholderi – 6 dage

 • Du lærer at skelne mellem resultat- og balancekonti og at anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i virksomheden.

 

 • Du lærer at registrere bilag til bogholderiet vedrørende køb, salg og omkostninger, at udarbejde en kasserapport med udregninger, posteringer og afstemninger. Du får desuden kendskab til Momsvejledningen og kan beregne og registrere moms, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

 

 • Du lærer at foretage de daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet o g kan udskrive journaler og kontokort. Du får desuden kendskab til søgning efter opdaterede oplysninger, der relaterer til regnskabslove m.m.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

Antal kursusdage

30 dage
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk